1300 klachten Brabantse gezondheidszorg

DEN BOSCH - Vorig jaar is er ongeveer 1300 keer geklaagd over Brabantse ziekenhuizen, huisartsen en tandartsen. Dat gebeurde bij een speciaal informatie- en klachtenbureau voor de gezondheidszorg.
De meeste klagers voelden zich onzorgvuldig behandeld. Ze liepen bijvoorbeeld brandwonden op tijdens een bestraling. Ook werd er geklaagd over huisartsen die niet op bezoek wilden komen. En de klachten gingen over medicijnen die niet vergoed werden.

Het aantal klachten over huisartsenposten daalde ten opzichte van voorgaande jaren. Daarentegen werd er meer geklaagd over ziekenhuizen. Het aantal klachten over Brabantse tandartsen nam opvallend toe van 80 naar 125.