Rechtszaak Liberty Park op 15 januari

DEN BOSCH - De zaak rondom Liberty Park in Overloon dient op 15 januari voor de rechtbank in Den Bosch. De strijdende partijen zijn het voormalige oorlogs- en verzetsmuseum en de Stichting Historisch Materieel.
Het museum leent ruim driehonderd oorlogsvoertuigen en ander oorlogsmateriaal van verzamelaar Jaap de Groot. Hij wil een eind maken aan deze samenwerking. Eerdere pogingen om tot overeenstemming te komen mislukten. Zo wilde de rechtbank niet ingaan op de eis van De Groot om diens spullen weg te halen.