Waterschappen presenteren natte canon

RAAMSDONK - De vier Brabantse waterschappen hebben een natte canon van Noord-Brabant laten maken. Die gaat over het water in onze provincie. Via een lijst van vijftig onderwerpen wordt een beeld geschetst van de betekenis van water voor Brabant door de eeuwen heen. Donderdag is de canon aangeboden aan provinciebestuurder Onno Hoes.
Water speelde in het verleden een cruciale rol, als vriend en vijand. Dit strookt volgens samensteller prof. Rooyakkers niet met het stereotype beeld van zandgronden, keuterboeren met gastvrije koffietafels en vooral veel schuttersgilden van onze provincie.

De vier Brabantse waterschappen (Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland) overleggen samen in de Noord-Brabantse Waterschapsbond. Die bestaat 80 jaar en heeft daarom het initiatief genomen om de natte canon te ontwikkelen.

Klik op het audiosymbool voor een gesprek dat verslaggevers Christel van Bebber en Peter Juda hadden met voorzitter Jozef Vos van de Noordbrabantse Waterschapsbond en Gerard Rooijakkers, die de Natte Canon heeft gemaakt voor de Brabantse Waterschappen.

Meer over dit onderwerp:
natte canon canon waterschap