Nieuwe fase bouw brug Keent

KEENT - Maandag wordt beton gestort voor het brugdek van de brug naar Keent. Het buurtschap wordt over een paar jaar een eiland, als de oude Maasarm wordt uitgegraven en er weer water doorheen stroomt.
Voor het brugdek van 150 meter lang en 7 meter breed is 700 kubieke meter beton nodig.  De werkzaamheden aan de brug en aan de Keentsche weg zijn begin april gestart. De weg wordt  opgehoogd zodat Keent in de toekomst bij hoogwater praktisch altijd bereikbaar blijft.

Op zaterdag 22 november is de opening van de brug en de verhoogde Keentsche weg. 

Het deels weer uitgraven van de Oude Maasarm bij Keent zorgt voor grotere veiligheid bij hoogwater doordat de waterstand van de Maas bij extreme afvoeren wordt verlaagd. Er ontstaat 350 hectare natte natuur.
Meer over dit onderwerp:
Keent Maasarm