"Allochtoon in witte wijk voelt zich Nederlander"

TILBURG - Hoe meer autochtonen er in een wijk wonen, hoe meer hun allochtone buurtgenoten zich identificeren met Nederlanders. Dat concluderen sociologen Esther Havekes en Wilfred Uunk van de Universiteit van Tilburg na een analyse van statistische gegevens.

Volgens hen geldt hoe witter de buurt, des te sterker de identificatie van allochtonen met Nederlanders. Dat zou onder meer komen doordat allochtonen in zulke wijken meer contact met autochtonen hebben.

De onderzoekers denken dat het 'zwarter' worden van wijken kan leiden tot het uit elkaar groeien van verschillende bevolkingsgroepen. Als de concentratie van etnische minderheden verder toeneemt, kan dat leiden tot het terugtrekken van allochtonen in de eigen etnische groep en daarmee tot een mindere mate van integratie.

Deel dit artikel: