Adje-theater: tijdlijn in heel veel akten

TILBURG - Het zou een theater moeten worden met meer aandacht voor de gewone man: niet elitair, niet hoogdravend, maar vooral veel variété. Maar een soap??? Dat was toch niet de bedoeling van het Adje-theater. En al helemaal niet dat het zelf onderwerp zou worden. Een echte soap waardig, verloor Tilburg een raadslid, een wethouder en zelfs een compleet college. Een tijdlijn in heel veel akten.


26 november 2007  >>> Tilburg krijgt eigen variététheater
Arijan van Bavel, vooral bekend als Adje van Paul de Leeuw, maakt bekend de Midi-bioscoop in Tilburg, die een week later dicht zal gaan, te willen overnemen om er een variététheater van te maken. Januari 2009 moet het open gaan.

•••
 
10 december 2007
>>>
Raad Tilburg steunt theaterplannen Adje
De Tilburgse gemeenteraad gaat akkoord met de plannen van Adje, die de gemeente 7,5 miljoen euro zullen gaan kosten. Het is namelijk de bedoeling dat de gemeente de aankoop en verbouwing van de bioscoop betaalt. Adje zal dan zorgen voor de exploitatie.

••• 

10 januari 2008 >>>
Tilburgs raadslid stopt vanwege Adje
VVD-raadslid Marc Verstraeten stapt uit de gemeenteraad. Weliswaar spelen er meer zaken mee, maar het klakkeloos akkoord voor Adjes plannen vindt hij 'verbijsterend' en is voor hem de druppel.

•••

9 april 2008 >>> Kritiek op bedrijfsplan Adje-theater
De oppositiepartijen waarschuwen voor het rammelende businessplan van Adje. Joost Möller van de VVD spreekt van een risico van vijf miljoen euro voor de Tilburgers.

•••

14 april 2008
>>>
Geen meerderheid voor Adje-theater
Een meerderheid van de gemeenteraad vindt de plannen nu veel te riskant en stemt het plan alsnog weg. Het CDA dat eerst nog voor was, is overstag gegaan. Verantwoordelijk wethouder Hans Janssen treedt af, de andere wethouders doen hetzelfde uit solidariteit. Tilburg moet op zoek naar een nieuw stadsbestuur.

•••

29 april 2008
>>>
Nieuwe coalitie in Tilburg
PvdA, GroenLinks, VVD en SP gaan het nieuwe stadsbestuur van Tilburg vormen. De nieuwe wethouders besluiten wel door te gaan met het Adje-theater  Een van de wethouders is VVD'er Joost Möller, die nu bekend maakt dat er nieuwe investeerders zijn voor het theaterplan.

•••

12 november 2008
>>>
Oude Midi-bioscoop krijgt naam Midi Theater
Adje maakt bekend dat het theater het Midi-theater gaat heten en niet het Adje-theater, zoals het vanaf het begin bekend is komen te staan.

•••

1 januari 2009
Het theater zou deze maand open moeten gaan, maar het blijft angstvallig stil…

•••


16 februari 2009 >>>
Wethouder Backx stapt op door Midi Theater
Het theater valt voor de gemeente 1,9 miljoen euro duurder uit dan de geplande 7,5 miljoen euro. Wethouder Backx treedt af.

•••

20 februari 2009
>>>
Adje wellicht voor Tilburgse enquêtecommissie
De gemeenteraad drong er al langer op aan, maar eist nu een onderzoek naar het debacle. Er komt een raadsenquête. Het zwaarste machtsmiddel dat een gemeenteraad heeft. Betrokkenen kunnen nu onder ede worden verhoord, wat betekent dat ze een gevangenisstraf kunnen verwachten als ze zouden liegen.

•••

25 maart 2009
>>>
Adje overwoog handdoek in de ring te gooien
Het Midi Theater gaat open. De officiële opening is pas later, maar de eerste activiteit , een grote zakenborrel, is deze dag.

•••


31 maart 2009
>>>
Adje weg bij Midi Theater
Net nu het theater met de opening in rustiger vaarwater lijkt te zijn gekomen, blijkt dat er een gat in de exploitatie is van twee ton. De contracten met Endemol, essentieel voor het winstgevend maken van het theater, gaan niet door. Van de gemeente moet Adje weg als exploitant. De vraag komt op of die contracten met Endemol er wel echt waren?

•••

6 april 2009
>>>
Geen extra geld meer voor Midi-Theater
De gemeenteraad komt bijeen in een extra vergadering. Uitkomst: onder geen voorwaarde gaat er nog geld van de gemeente gebruikt worden om het gat in de begroting te dichten.  

•••

28 april 2009
>>>
Midi Theater Tilburg wordt culturele instelling
Adje stapt op vanwege de financiële problemen. De gemeente maakt bekend dat het theater wordt omgevormd tot een culturele instelling en schikt zich alsnog in een extra verlies van anderhalve ton.

•••

14 juli 2009>>> Verhoren Midi-theater: college verzweeg kostenoverscheiding
Het college van B en W van Tilburg heeft bewust een kostenoverschrijding van het Midi Theater onder de pet gehouden. Dat gaf wethouder Jan Hamming toe tijdens het verhoor door de enquêtecommissie van de gemeenteraad in Tilburg.

•••

10 oktober 2009
>>> Burgemeester Vreeman onder vuur in Midi-rapport
De Midi-enquêtecommissie in Tilburg uit in haar eindrapport forse kritiek op burgemeester Vreeman en voormalig wethouder Backx. Zij hielden berichten over tekorten bij de verbouw van het theater in Tilburg onder de pet.

15 oktober 2009>>> Vreeman verliest vertrouwen van raad
De coalitiepartner SP zegt het vertrouwen op in burgemeester Vreeman. Daardoor kan Vreeman niet meer op een meederheid in de raad rekenen.

Deel dit artikel: