BZW pleit voor soepeler aanbesteding

TILBURG - De Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) wil dat de Europese aanbestedingsregels voor bouwprojecten worden versoepeld. De bouw lijdt zwaar onder de economische crisis en schreeuwt om opdrachten, maar de strenge aanbestedingsregels kunnen de uitvoer met een half jaar tot zelfs een jaar vertragen.

Volgens de werkgeversvereniging stellen overheden mondjesmaat geld beschikbaar om bouwprojecten eerder te laten starten. De BZW vindt dit goed, maar wil dat met deze gelden de schop direct in de grond kan. BZW-voorzitter Peter Swinkels verwacht dat de problemen in de bouw pas in de tweede helft van dit jaar echt duidelijk zullen worden.

Opdrachten in de bouw van meer dan 5 miljoen euro moeten Europees worden aanbesteed. Volgens de BZW weet ieder weldenkend mens, dat daar geen Italiaan of Spanjaard aan te pas zal komen. Het gaat volgens de werkgevers om een rituele dans, die ertoe leidt dat de feitelijke aanbesteding zonder enige zin een half tot een jaar vertraging oploopt.

Schop de grond in
De BZW wil dat juist in deze tijd van crisis de schop zo snel mogelijk in de grond gaat. Het liefst zien de wergevers dat de Europese aanbestedingsregels in de ijskast verdwijnen. Daarnaast roept de BZW overheden op om eens kritisch te kijken naar de procedures die nodig zijn voordat er echt de bouw kan worden begonnen.

De Brabants Zeeuwse Werkgeververeniging is ook niet blij met het plan voor een forse tariefsverhoging van het Kadaster per 1 augustus 2009.

Stagnatie
Swinkels: "De minister van VROM nam dit besluit in verband met de aanhoudende stagnatie in de vastgoedsector 'om een financieel gezonde bedrijfsvoering te kunnen waarborgen. Dit gaat ten koste van de toch al zwakke woningmarkt. Onbegrijpelijk, vooral het maatschappelijke onbenul dat hieruit blijkt."
Meer over dit onderwerp:
aanbestingsregels bzw peter swinkels
Deel dit artikel: