Verhoren Midi Theater: college verzweeg kostenoverschrijding - Hans Smolders berispt

TILBURG - Het college van B en W van Tilburg heeft bewust een kostenoverschrijding van het Midi Theater onder de pet gehouden. Dat heeft wethouder Jan Hamming dinsdag toegegeven tijdens het verhoor door de enquêtecommissie van de gemeenteraad in Tilburg.

Voorzitter Groten van de enquêtecommissie heeft raadslid Hans Smolders dinsdag op de vingers getikt. Smolders is zelf lid van de commissie die het debacle rond het Tilburgse theater onderzoekt. Tijdens de verhoren confronteerde Smolders wethouder Hamming met uitspraken van een oud-gemeentesecretaris. Die uitspraken waren gedaan tijdens een vertrouwelijk gesprek van de enquêtecommissie achter gesloten deuren. Voorzitter Groten van de commissie dwong Smolders zijn vraag in te trekken.

Gemeenteraadslid Smolders neemt het wel vaker niet zo nauw met de vertrouwelijkheid. Eerder werd hij daarvoor al veroordeeld door het gerechtshof in Den Bosch.

Coalitiecrisis
In februari trad wethouder Hugo Backx af omdat de bouw van het theater 1,9 miljoen euro te duur zou worden. In juni vorig jaar was echter al duidelijk dat er een kostenoverschrijding van tussen de half miljoen en een miljoen was. Het college besloot dat niet tegen de raad te zeggen, omdat het bang was voor weer een coalitiecrisis en onbestuurbare stad. Het college nam zich voor om de overschrijding achteraf in een voorjaarsnota te melden.

Burgemeester Vreeman en wethouder Backx overwogen om met de aannemer af te spreken dat die niet alle kosten in rekening zou brengen in ruil voor andere bouwopdrachten in de gemeente. Omdat de kosten steeds verder opliepen werd hier uiteindelijk vanaf gezien.

Waarschuwing
Ambtenaren hadden al eerder aangegeven dat er grote financiële problemen waren en vonden dat die niet mochten worden verzwegen. Een door de provincie toegezegde subsidie van 2,5 miljoen euro, die alle problemen zou oplossen,  zat er volgens topambtenaar Liesbeth Leijssen niet in. Hamming luisterde niet naar zijn ambtenaar. Hij vond de toezegging van een provinciebestuurder belangrijker dan een waarschuwing van zijn topambtenaar, die achteraf gelijk kreeg. De provincie bleek voorwaarden aan de subsidie te verbinden en een daarvan was dat er slechts vijf ton naar het theater mocht gaan.

Exploitant Bengevoord van het theater stelde dinsdagmorgen dat het college van B en W medio vorig jaar al allerlei signalen had ontvangen dat het fout dreigde te lopen met het Midi Theater. Hij vertelde dat hij zich wilde terugtrekken omdat producent Endemol geen gebruik meer ging maken van het theater voor televisieopnames. Het college haalde hem toch over, vertelde Bengevoord.

                                  ***VOLG HIER DE VERHOREN LIVE***

Twee dagen lang buigt de raadsenquêtecommissie van de gemeente Tilburg zich over wat er fout ging bij het Midi Theater. Omroep Brabant volgt de verhoren live. Iets gemist? Hier vind je de meest opmerkelijke uitspraken en het laatste nieuws.

17.00-18.30 Voormalig wethouder Hans Janssen
Hans Janssen zegt dat er wel degelijk signalen vanuit het provinciehuis waren dat er 2,5 miljoen subsidie zou komen voor het Tilburgse veemarktkwartier, waarin ook het Midi Theater staat. Hij had toezeggingen in die richting gekregen van de provinciebestuuders Rüpp en Moons.

Later bleek de provincie voorwaarden te stellen aan die subsidie en mocht slechts ruim 5 ton daarvan aan het Midi Theater worden besteed. Volgens Janssen was dat een ommezwaai bij de provincie.

Janssen stapte op als wethouder toen zijn  eigen partij het CDA de steun voor het Midi Theater introk. Dat zelfde CDA zou daarna bij de provinciebestuurder Rüpp hebben aangedrongen om geen subsidie aan het Midi Theater te geven. Ook wethouder Hamming beweerde iets dergelijks tijdens zijn verhoor. Volgens Janssen was deze opstelling van zijn partij niet in het belang van de stad Tilburg.

15.30-17.00 Wethouder Jan Hamming
Hamming geeft toe dat het college op de hoogte was van de kostenoverschrijding. Besloten werd die niet meteen bekend te maken, maar daarmee te wachten tot de voorjaarsnota. De wethouders waren bang dat de coalitie zou vallen en dat de stad onbestuurbaar zou worden.

Hamming zegt ook dat hij achteraf ten onrechte vertrouwde op een toezegging van 2,5 miljoen euro van de provincie. Topambtenaar Liesbeth Leijssen had hem al gewaarschuwd dat die er niet ging komen en zij kreeg dus gelijk.

Commissievoorzitter Groten dwingt commissielid Hans Smolders een vraag in te trekken. Smolders confronteerde wethouder Hamming met uitspraken van een oud-gemeentesecretaris, maar die waren gedaan tijdens een vertrouwelijk gesprek.


Wethouder Jan Hamming

14.00-15.30 Liesbeth Leijssen, hoofd Gebiedsteam Binnenstad
Liesbeth Leijssen gaf tijdens de verhoren aan dat de provinciale cofinanciering 2,5 miljoen euro niet haalbaar was. Leijssen noemde dat een ‘onmogelijk bedrag’.

Dat werd gemeld bij formateur Jan Hamming, die het tijdens de vorming van het nieuwe college desalniettemin toch in de tekst voor het coalitieakkoord liet staan. Het was toen duidelijk dat er meer geld moest komen voor het theater. Volgens Leijssen heeft Hamming dat advies dus genegeerd.

Leijssen verzette zich uitgebreid tegen het feit dat er geen transparantie werd gegeven over de begrotingsoverschrijding van tenminste een half miljoen. Uiteindelijk werd haar verzocht om zich niet langer te verzetten.

Ze voelde zich niet geroepen om ontslag te nemen. Als er sprake was geweest van persoonlijke verrijking, dan had ze het gedaan, maar was niet aan de orde, aldus Leijssen. Naar eigen zeggen was haar integriteit niet in het geding en wilde ze geen afstand doen van haar verantwoordelijkheden.


Liesbeth Leijssen, hoofd Gebiedsteam Binnenstad

11.30-13.00 Phira Otten, directeur Gebiedsontwikkeling
Het college van Tilburg heeft in de zomer van vorig jaar geprobeerd de eerste overschrijding bij de verbouwing van het Midi Theater te verbergen met een zogenoemde bouwclaim.

Aannemer BVR die het theater verbouwde, zou in die constructie voor 500.000 euro bouwgrond in Tilburg krijgen om het tekort af te dekken. Burgemeester Ruud Vreeman en toenmalig wethouder Hugo Backx noemden dat een 'herenakkoord'.

Directeur Gebiedsontwikkeling Phira Otten legde uit dat zij en haar collega-ambtenaren niet enthousiast waren over de oplossing. Toen de verbouwing veel duurder uitviel, was de bouwclaim helemaal geen optie meer en werd in februari besloten om toch openheid te geven aan de gemeenteraad.


Phira Otten, directeur Gebiedsontwikkeling

10.00-11.30 Joris Bengevoord, voormalig exploitant Midi Theater
De initiatiefnemers van het Midi Theater hebben al in juli 2008 aangegeven dat ze met het project wilden stoppen omdat het financieel niet haalbaar leek. Dat zei directeur Joost Bengevoord van Midi BV dinsdagochtend voor de enquêtecommissie van de gemeenteraad.

In een gesprek in het huis van burgemeester Vreeman wisten de burgemeester, wethouder Backx en een topambtenaar de initiatiefnemers over te halen toch door te gaan. Wel werd een bepaling in het huurcontract opgenomen dat Midi BV er op elk moment zonder financiële consequenties uit kon stappen. Alleen onder die voorwaarde wilden de initiatiefnemers er mee doorgaan.

In januari 2009 wilden de initiatiefnemers er opnieuw mee stoppen, maar het college zegde toe om mee te helpen met het oplossen van de problemen.

Volgens directeur Bengevoord werd hem voortdurend gezegd dat het voltallige college op de hoogte was van de problemen bij Midi. Opmerkelijk, want enkele maanden later beweerde een aantal collegeleden verrast te zijn door de problemen bij het theater.

Toen er problemen ontstonden rond het Midi Theater lieten volgens Bengevoord de gemeenten Breda, Hilversum en Bilthoven weten geïnteresseerd te zijn in het concept van het Adje-theater. Er zou nu nog contact zijn met enkele van deze gemeenten.


Joris Bengevoord beet dinsdag het spits af.

Woensdag 15 juli:
10.00-11.30 Marco Wilke, voormalig interim gemeentesecretaris
11.30-13.00 Noud Derks, voormalig gemeentesecretaris
14.00-15.30 voormalig wethouder Hugo Backx
15.30-17.00 burgemeester Ruud Vreeman

Lees ook:
Midi Theater - tijdlijn in heel veel akten
Meer over dit onderwerp:
Midi midi theater adje theater verhoren
Deel dit artikel: