Raad steunt ontslagprocedure burgemeester Vreeman

TILBURG - Tijdens de raadsvergadering over het rapport van de enquĂȘtecommissie over het Midi Theater in Tilburg is een motie van afkeuring van coalitiepartijen VVD en SP tegen burgemeester Vreeman met 24 tegen 15 stemmen aangenomen. De motie keurt de handelwijze van Vreeman af en zegt dat er een onwerkbare situatie is ontstaan. Dat betekent dat er naar alle waarschijnlijkheid een ontslagprocedure in gang wordt gezet. Een motie van wantrouwen van CDA en Lijst Smolders Tilburg (LST) haalde het niet (15-24).
Een motie van afkeuring van GroenLinks die alleen de handelwijze van Vreeman afkeurde, hoefde niet meer in stemming te worden gebracht. Een motie van GroenLinks om uit de gang van zaken lering te trekken voor de toekomst kreeg raadsbrede steun. De burgemeester zei in een reactie de verdere ontwikkelingen af te wachten.
Emotioneel
Vreeman hield woensdagavond een emotioneel betoog. Hij zei dat hij de coalitie niet wilde laten vallen uit vrees voor een "aantasting van de democratie". Hij doelde daarmee op de beschuldigingen van corruptie aan het adres van Hans Smolders (LST).
Klik hier voor de reactie van Vreeman
Vreeman kreeg te horen dat Smolders de investeerders achter de shopping mall 75.000 euro zou hebben gevraagd voor zijn steun voor het megawinkelcentrum. Vreeman vreesde dat de stad in een politieke crisis zou belanden terwijl hij in het belang van het onderzoek niets over deze zaak mocht zeggen: "Ik moest een afweging maken die ik met niemand kon delen." Hij sprak over een "riskante keuze".
Vreeman vocht het onderzoeksrapport op drie punten aan. Hij zei dat hij zelf het college nooit verkeerd had geïnformeerd over kostenoverschrijdingen. Hij stelde dat hij nooit contact heeft gehad met een aannemer over de zogenaamde bouwclaim, die de tekorten moest verdoezelen. Ook zei hij dat hij nooit betrokken was geweest bij de aanpassing van het huurcontract voor het Midi Theater, maar dat dit ambtelijk afgehandeld was. Volgens voorzitter Arjan Pronk (PvdA) van de enquêtecommissie was hij echter wel op de hoogte en had hij aan de bel kunnen trekken.
Verder zei Vreeman dat hij altijd enthousiast was geweest over het plan voor het theater, maar dat het al belachelijk was gemaakt voordat het was uitgewerkt. Volgens hem werd het een "prestigeproject in een politieke strijd".
Fractievoorzitters
Hans Smolders van de oppositiepartij LST noemde "het leugenachtige betoog van de burgemeester een schande voor de democratie en een burgemeester onwaardig". Hij stelde dat Vreeman zich schuldig maakte aan "smaad en laster" om de beschuldigingen aan zijn eigen adres naar de achtergrond te drukken. Eerder prees hij het "eerlijke rapport" van de enquêtecommissie.
Fractievoorzitter Maarten van den Tillaart van oppositiepartij CDA zei dat zijn partij de onderzoeksresultaten 1 op 1 overneemt. Volgens hem heeft het college de democratie opzij geschoven en de gemeenteraad zijn controlerende taak onmogelijk gemaakt. Hij kondigde een motie van wantrouwen aan, die het dus niet haalde.
Volgens Veerle Slegers (coalitiepartij SP) heeft burgemeester Vreeman de gemeenteraad bewust niet ingelicht over kostenoverschrijdingen en is dat in strijd met de Gemeentewet. Of de gemeente onbestuurbaar zou zijn geworden door een politieke crisis, vindt zij een zaak van de gemeenteraad. Slegers noemde de politieke context die Vreeman schetste "niet relevant". Haar partij diende daarom samen met coalitiegenoot VVD een motie van afkeuring tegen Vreeman in.
Roel Lauwerier (VVD) lichtte de motie nader toe. Volgens beide partijen is er een onwerkbare situatie ontstaan en moet er daarom een ontslagprocedure voor de burgemeester in gang worden gezet.
Raadslid Marc Vintges van GroenLinks (ook coalitie) zei dat hij vertrouwen heeft in de integriteit van de burgemeester. Hij denkt echter dat Vreeman andere manieren had om de vertrouwelijke informatie met leden van de gemeenteraad te delen. In een eigen motie van afkeuring keurde de partij de handelwijze van Vreeman af, maar verbond daar geen verdere consequenties aan. De motie kwam niet in stemming.
Ruud van Esch (oppositiepartij D66) sprak over "een dossier dat alleen maar verliezers kent". Hij zei hij dat hij de motie tegen het college zal steunen, al distantieerde hij zich uitdrukkelijk van sommige uitspraken die tijdens de raadsvergadering werden gedaan.
Fractievoorzitter Auke Blaauwbroek van coalitiepartij PvdA trok het onderzoeksrapport in twijfel. Volgens hem is het een politiek rapport zonder een onafhankelijk oordeel. Hij betreurt dat het rapport geen lessen voor de toekomst bevat als het om de relatie tussen de politiek en het ambtelijk apparaat gaat. Blaauwbroek was blij dat het college "de hand in eigen boezem stak" en was tevreden over de verdediging van Vreeman.
Meer informatie
Adje Theater: een tijdlijn in heel veel akten
Verhoren deel 1
Verhoren deel 2
Portret Ruud Vreeman
Portret Hans Smolders