Mr. Drs. Georges de Méris RA FCA - Omroep Brabant
Mr. Drs. Georges de Méris RA FCA

Mr. Drs. Georges de Méris RA FCA

Lid Raad van Toezicht

Nevenfuncties
Lid bestuur Stichting SFO, onbezoldigd
Lid Raad van Commissarissen Hy2Care, onbezoldigd
Lid Raad van Commissarissen Coöperatie Dela, bezoldigd
Lid RvC Matisse Farmaceutics, bezoldigd
Lid RvC Caelus Health, onbezoldigd
Voorzitter Stichting AK Stop Diabetes Invest, onbezoldigd