Mr. Drs. Georges de Méris RA FCA

Mr. Drs. Georges de Méris RA FCA

Lid Raad van Toezicht

Nevenfuncties
Raad van Bestuur Theaterfestival Boulevard, onbezoldigd
Lid Raad van Commissarissen Hy2Care, onbezoldigd
Lid Raad van Commissarissen Coöperatie Dela, bezoldigd
Lid bestuur Rotary ’s-Hertogenbosch Centrum, onbezoldigd
Voorzitter bestuur Elefunds, onbezoldigd