Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje

Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje

Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2018

Wie maakt Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje van 2018?

Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2018

Wedstrijdreglement en richtlijnen

1. Algemeen

Scholengemeenschap De Rooi Pannen, Summa College, Cingel College, Markland College en NBOV (Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging) organiseren in samenwerking met Omroep Brabant de wedstrijd “Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje”.

De wedstrijd bestaat uit de navolgende categorieën:

A. “Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje”

voor alle ambachtelijke bakkers en slagers in Brabant (volgens traditioneel recept).

B. “Het Lekkerste Brabantse Thuisworstenbroodje“

voor alle thuisbakkers in Brabant (volgens traditioneel recept).

C. “Het Lekkerste Brabantse Leerling Worstenbroodje VMBO”

Voor alle leerlingen van VMBO-vakscholen in Brabant (volgens traditioneel recept).

D. “Het Lekkerste Brabantse Leerling Worstenbroodje MBO”

Voor alle leerlingen van MBO-vakscholen in Brabant (volgens traditioneel recept).

2. Aantal in te zenden producten

Tijdens de voorronde zal men voor de categorieën B, C en D minimaal 10 stuks worstenbroodjes per rubriek in moeten leveren.

3. Inzending voorronde & finale

Voorronde

Tijdens de voorronde leveren de leerlingen VMBO, MBO en thuisbakkers (categorieën B, C en D) voor iedere rubriek 10 worstenbroodjes in.

Locatie:   Markland College
Pagnevaartweg 5
4731 AA Oudenbosch
Tel. 0165 – 390 390

A. Na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld wordt de winkel van de inschrijver in de periode van 1 november tot en met 15 december 2017 eenmaal bezocht door de Mystery Shopper. Na beoordeling blijven er tien halve finalisten over. Deze halve finalisten worden in de periode van 8 januari tot en met 26 februari 2018 nogmaals bezocht door de Mystery Shopper. Na beoordeling blijven er 3 finalisten over. Deze 3 bakken op 26 februari in de bakkerij van het Summa College hun wedstrijd-worstenbroodje.

B. Het Lekkerste Brabantse Thuisworstenbroodje (thuisbakkers)

Dinsdag 20 februari 2018 van 10.00 uur -12.00 uur.  

C. Het Lekkerste Brabantse Leerling Worstenbroodje VMBO (leerlingen)

Dinsdag 20 februari 2018 van 10.00 uur -12.00 uur.

D. Het Lekkerste Brabantse Leerling Worstenbroodje MBO (leerlingen)

Dinsdag 20 februari 2018 van 10.00 uur -12.00 uur.

Finale

Tijdens de finale, bakken de 3 finalisten van rubriek A en 3 finalisten van de rubrieken B, C en D zelf hun worstenbrood in de praktijklokalen van het Summa College in Eindhoven.

Locatie: Summa College
Sterrenlaan 10
5631 KA Eindhoven

A. Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje (bakkers & slagers)

3 finalisten.

Maandag 26 februari 2018 van 13.00 uur – 17.00 uur

B. Het Lekkerste Brabantse Thuisworstenbroodje (thuisbakkers)

3 finalisten

Maandag 26 februari 2018 van 13.00 uur – 17.00 uur

C. Het Lekkerste Brabantse Leerling Worstenbroodje VMBO (leerlingen)

3 finalisten

Maandag 26 februari 2018 van 13.00 uur – 17.00 uur

D. Het Lekkerste Brabantse Leerling Worstenbroodje MBO (leerlingen)

3 finalisten

Maandag 26 februari 2018 van 13.00 uur – 17.00 uur

4. Bekendmaking finalisten

Na afloop van het bezoek door de Mystery Shopper en de voorronde zullen de finalisten telefonisch geïnformeerd worden. Enkele finalisten kunnen bezocht worden door het TV team van Omroep Brabant.

5. Kijkavond finalisten

Voor de finalisten in rubriek A, B, C en D zal er op 21 februari 2018 van 19.00 uur tot 20.00 uur een kijkavond worden georganiseerd bij het Summa College, Sterrenlaan 10, 5631 KA Eindhoven. Hier kunnen de finalisten alvast hun werkplek en apparatuur bekijken.

6. Finale-uitreiking

De finale-uitreiking wordt verzorgd door Omroep Brabant op zondag 11 maart in De Drie Linden in Molenschot. Dat gebeurt tijdens een live tv-uitzending rondom de ‘Kullekestocht’ (halfvastenoptocht), gepresenteerd door Betty van den Oetelaar. Als onderdeel van dit programma vindt de finale beoordeling plaats van de worstenbroodjes van de finalisten in   de diverse categorieën. En uiteindelijk wordt Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje

2018 bekend gemaakt.

7. De jurering

a. De producten worden beoordeeld door een vakjury bestaand uit een slager, bakker en een kok die zijn aangewezen door de organisatie. Daarnaast zullen de producten zowel in de voorronde als tijdens de finale ook beoordeeld worden door een consumentenjury. Bij de jurering mag geen publiek aanwezig zijn en zullen alle worstenbroodjes anoniem gekeurd worden. De beslissing van de jury is bindend en derhalve is geen beroep mogelijk.

b. Na inschrijving zal elke deelnemer uit de categorie A (bakkers en slagers) tussen 1 november 2017 en 26 februari 2018 worden bezocht door de Mystery Shopper. De Mystery Shopper zal in de winkel van de deelnemer enkele worstenbroodjes kopen.

De door de Mystery Shopper opgehaalde worstenbroodjes zullen 100% uitmaken van de totale beoordeling van de voorronde. Nadat de 10 finaleplaatsen bekend gemaakt zijn, zal de finalist nogmaals door de Mystery Shopper bezocht worden.

In de categorie B (Thuisbakker) mag de deelnemer geen enkele achtergrond of affiniteit hebben met een bakkersopleiding of werkzaam zijn in de branche van de brood- en banketbakkerij.

8. Uitgesloten van deelname

Na driemaal achtereen de eerste prijs behaald te hebben wordt men uitgesloten van deelname voor de eerstvolgende wedstrijd van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje. Van deze winnaar wordt verwacht dat hij of zij plaats zal nemen in de jury in het jaar van uitsluiting. Deze bepaling geldt voor alle categorieën.

9. Toekenning prijzen

De volgende prijzen worden uitgereikt:

A. “Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje”

Een wisselbeker voor de eerste prijs, drie plaquettes voor de nummer een, twee en drie.

B. “Het Lekkerste Brabantse Thuisworstenbroodje”

Bekers voor de nummers een, twee en drie.

C. “Het Lekkerste Brabantse Leerling worstenbroodje VMBO“

Bekers voor de nummers een, twee en drie.

D. “Het Lekkerste Brabantse Leerling worstenbroodje MBO“

Bekers voor de nummers een, twee en drie.

10. Inschrijfgeld

A. Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje                                  € 35,-

B. Het Lekkerste Brabantse Thuisworstenbroodje                          € 7,50

C. Het Lekkerste Brabantse Leerling Worstenbroodje                     € 7,50

De betaling van het inschrijfgeld dient tegelijk bij inschrijving te worden voldaan door het verschuldigde bedrag over te maken op rek.nr. NL87RABO0322779472 t.n.v. R.J. Snels, inzake Worstenbroodje, met vermelding van naam en woonplaats. Na betaling is de inschrijving definitief.

11. Inschrijving

Het inschrijfformulier voor deelname aan de wedstrijd, met opgave van de rubriek waaraan men deelneemt,  moet vóór 1 november 2017 voor de categorie A en vóór 19 januari 2018 voor de categorieën B, C en D voor 17:00 uur via Hetlekkerstebrabantseworstenbroodje.nl worden ingevuld en toegestuurd.

12. Bepalingen

De bakker/slager uit categorie A dient de winkel of het productiebedrijf in de provincie Brabant te hebben, of werkzaam te zijn in het productiebedrijf.

De thuisbakker uit de categorie B dient woonachtig te zijn in Brabant en mag niet werkzaam zijn bij een bakker of slager, mag geen opleiding hebben genoten voor de bakkerij en mag  niet commercieel bezig zijn of affiniteit hebben met het bakkers- of slagersvak.

De leerlingen uit de categorie C en D dienen op een Brabantse vakschool te zijn ingeschreven.

De worstenbroodjes dienen in een blanco doos, zonder opschrift, ingeleverd te worden.

De vakkleding die men draagt mag niet voorzien zijn van een bedrijfslogo of deze moet afgeplakt zijn.

De finaleplaats is persoonsgebonden. Degene die zich heeft ingeschreven zal bij een finaleplaats ook zelf zijn/haar worstenbroodjes moeten maken/bakken. Indien u niet deelneemt als finalist aan de wedstrijd bij het Summa College gaat uw plaats naar de volgende hoogst gescoorde.

Bij uitzonderlijke situaties beslist de organisatie.

De beoordelingscriteria (volgens traditioneel recept) zijn:

- Uiterlijke aanzien bovenzijde:

o.a. kleur, gelijkmatigheid, juiste grootte (10-15 cm) zijkanten niet te dun.

- Uiterlijk aanzien onderzijde:

o.a. kleur, uitgebakken vet, vuilresten, gesloten, juiste sluiting.

- de gehaktvulling:

o.a. kleur, grofheid, geen onregelmatigheden (zeentjes), kruidenopeenhoping

- het brood:

o.a. te klef, te droog, niet mals, soort brooddeeg, de consistentie/beet.

o.a. te stevig worstvlees (stug), korrelig, niet gaar.

- algehele smaak:

o.a. vetsmaak, te zout, te sterk gekruid, te vlakke smaak.

13. Quitclaim

Met je aanmelding voor de wedstrijd geef je automatisch toestemming voor uitzending of gebruik van beeldmateriaal door Omroep Brabant opgenomen voor en tijdens de voorronde en finale van “Het Lekkerste (Thuis/Leerling) Worstenbroodje van Brabant” Omroep Brabant behoudt het recht om de beelden in tijd en territorium onbeperkt, uit te zenden en/of op andere wijze te gebruiken.

14. Gebruik vormgeving/artwork/logo

Als deelnemer aan de wedstrijd is het toegestaan, mits goedgekeurd, eigen promotiemateriaal en of uitingen te verspreiden. Indien de vormgeving of het artwork van “Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje” evenals het logo van Omroep Brabant gebruikt worden, zal voorafgaand aan de publicatie de uiting ter goedkeuring voorgelegd moeten worden aan de afdeling Marketing en Communicatie van Omroep Brabant via marketing@omroepbrabant.nl. Omroep Brabant behoudt zich het recht om promotiemateriaal en of uitingen voorzien van de vormgeving/artwork/logo te verbieden.

15. Promotieactiviteiten finalisten

De finalisten zullen tot één week na de prijsuitreiking beschikbaar moeten zijn voor verslaggeving via Omroep Brabant Radio, TV en Internet. Daarnaast zal de afdeling Marketing en Communicatie van Omroep Brabant contact opnemen om een promotieplan te maken t.b.v. de communicatie in de winkel en acties op Omroep Brabant Radio, TV en Internet.

16. Uitzenddata

Van de voorronde en de finale worden door Omroep Brabant opnamen gemaakt. De exacte uitzenddagen en -tijden volgen nog.

Aan dit wedstrijdreglement kunnen de deelnemers geen rechten ontlenen. Daarnaast behoudt de organisatie het recht tussentijds het reglement aan te passen! Voor vragen en of opmerkingen kun je contact opnemen met worstenbroodje@omroepbrabant.nl

Voorwaarden in het wedstrijdreglement.

Voor vragen kun je een e-mail sturen naar worstenbroodje@omroepbrabant.nl