Bewoners buitengebied Liessel tegen komst varkensfokkerij uit Helmond

LIESSEL - Bewoners van het buitengebied van Liessel zijn tegen de komst van een varkensfokkerij met 17.000 dieren. Actiegroep Stop de Stank zet zich al twee jaar in voor meer leefgenot en vindt dat de gemeente Deurne eigenlijk al te veel varkenshouderijen binnen haar grenzen heeft.
Ze roept de gemeenteraad van Deurne en Provinciale Staten op om niet akkoord te gaan met de vestiging van de megastal van het bedrijf CV Asvam.

Buurtbewoner Franka Hikspoors: "Een nieuw bedrijf mag dan volgens de meest actuele milieu-eisen worden gebouwd, wij houden overlast. Het wordt tijd dat de politiek ook eens aan ons belang denkt. Ik woon hier al dertig jaar en pas de laatste jaren heb ik last van stank. Dat komt door het grote aantal en de grootte van de agrarische bedrijven. We verzetten ons niet speciaal tegen CV Asvam, maar tegen alle uitbreidingen. We hebben er nu echt genoeg van."

Het bedrijf CV Asvam van varkensfokker Marko van Asten is opgekocht door de gemeente Helmond. Hij moet weg omdat het bedrijf naast de Helmondse nieuwbouwwijk Brandevoort ligt. "In 2008 zijn we mondeling met de gemeente Deurne overeengekomen dat het bedrijf in Liessel zou komen op een stuk grond van 4,5 hectare", zegt Van Asten.

Mileu Effect Rapportage
"Er is een Milieu Effect Rapportage opgemaakt en het is mogelijk daar een fokkerij en biogasinstallatie te bouwen. Maar ik koop de grond pas van de provincie als ik zeker weet dat ik het bedrijf en mijn elf medewerkers daar ook kan onderbrengen", aldus Van Asten. CV Asvam bestaat uit verschillende varkensfokkerijen in Brabant, Limburg en Duitsland en heeft ook een veetransportbedrijf en levert voerinstallaties. In totaal werken er ruim 200 mensen.

Provinciebestuurder Yves de Boer moet nog beslissen over de verkoop van de grond in Liessel. Dat doet hij begin volgend jaar. Woensdagavond heeft Van Asten een informatiebijeenkomst gehouden over de geplande verhuizing. Actiegroep Stop de Stank heeft daar haar bezwaren kenbaar gemaakt.