Breda vanaf woensdag geen gouverneursstad meer

BREDA - Breda is vanaf woensdag geen gouverneurstad meer. Met een officiƫle vaandeloverdracht verliest Brabant woensdag haar laatste gouverneur, namelijk die van de Koninklijke Militaire Academie. Daarmee verdwijnt een traditie van 185 jaar. En hoewel de gouverneurstitel verdwijnt, zal commandant van het Nederlandse Defensie Academie (NLDA) veel te zien zijn in de stad Breda.
Met een sobere militaire ceremonie werd woensdag het vaandel van de Koninklijke Militaire Academie in het kasteel van Breda overgedragen. De laatste gouverneur, generaal-majoor Theo Vleugels commandant van de NLDA, overhandigde de vaandel aan commandant van de KMA, kolonel Ludy de Vos.

Traditie
Daarmee komt een einde aan een traditie van 185 jaar. Zolang al zetelt op het Kasteel van Breda een gouverneur van de KMA, die in de Bredase samenleving altijd een belangrijke rol heeft gespeeld.

Vleugels zelf blijft aan als commandant van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), die onder meer in Breda is gevestigd. De Koninklijke Militaire Academie (KMA), de officiersopleiding en onderdeel van de NLDA, houdt als commandant kolonel Ludy de Vos.

Tachtigjarige Oorlog
De functie van gouverneur bestaat al sinds de 14e eeuw, toen de vorst zich liet vervangen door een stadhouder, in het Frans 'gouverneur' genoemd. In de Tachtigjarige Oorlog werd met de term ook de militaire bestuurder van de stad aangeduid.

In 1828 werd de KMA in Breda opgericht. Het hoofd van deze militaire opleiding kreeg destijds de titel gouverneur.