Prins Maurits bij herdenking bevrijding Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Onder grote belangstelling is vandaag stilgestaan bij het feit dat het zeventig jaar is geleden dat Bergen op Zoom door Canadezen bevrijd werd. Veel hoogwaardigheidsbekleders waren bij de herdenking op de Canadese begraafplaats aan de Ruytershoveweg aanwezig. Zo ook eregast prins Maurits.
De prins legde een krans bij het monument.  

Belangrijke gasten
Daarnaast waren onder meer de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, minister Dijsselbloem, de ambassadeur van Canada en burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom bij de herdenking. Ook de commissaris van de Koning van Zeeland en de commissaris van de Koning van Brabant Han Polman en Wim van de Donk legden samen een krans.Om halfvier vlogen lesvliegtuigen van vliegbasis Woensdrecht in Missing-Man formatie. Om halfvijf begon een receptie in Het Markiezenhof, waarbij een intentieovereenkomst wordt gesloten voor een jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst op de Canadese begraafplaats in Bergen op Zoom.

Slag om de Schelde jaarlijks herdacht
De overeenkomst wordt getekend door de Canadese ambassadeur, de commissarissen van de Koning van Brabant en Zeeland en burgemeester Frank Petter.

Bij die jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst komt de Slag om de Schelde centraal te staan. De samenwerkende partijen willen hiermee jaarlijks stilstaan bij deze voor Nederland cruciale militaire operatie.