Brabant naar de stembus voor Provinciale Staten en waterschappen

DEN BOSCH - Ongeveer twee miljoen Brabanders kunnen woensdag naar de stembus voor twee verkiezingen: die voor de Provinciale Staten en die voor de waterschappen. Vooralsnog vallen de opkomstpercentages tegen. Die lijken erg laag uit te gaan vallen.
Wat opvalt, is dat er ook op deze verkiezingsdag nog volop campagne wordt gevoerd:  


In de hele provincie gingen de stemlokalen woensdagochtend om halfacht open. Maar op verschillende stations konden kiezers dus al eerder terecht. Zo opende het stembureau op het station in Den Bosch net als in Breda al om zes uur. En dat in Eindhoven om halfzeven. De laatste stemlokalen gaan om negen uur woensdagavond dicht.

Zestig jaar op stembureau Rijen
In Rijen wordt een bijzonder jubileum gevierd. Stan van Beijstervelt is al zestig jaar vrijwilliger op het stembureau. Hij kreeg een bloemetje van de burgemeester. Van Beijstervelt is als 15-jarige jongen met zijn vader begonnen als stembureaulid. In de zestig jaar heeft hij veel zien veranderen. "Vroeger hadden mensen tijd voor een praatje en een bakje koffie, maar tegenwoordig moet het snel en is het een stuk zakelijker."

Varend stembureau
De acht bewoners van de Biesbosch én toeristen kunnen hun stem uitbrengen op een wel heel bijzondere plek: een varend stembureau. De gemeente Drimmelen laat woensdag namelijk een motorboot door het natuurgebied varen die op verschillende plekken aanlegt om kiezers de kans te geven hun stem uit te brengen. Ook burgemeester Gert de Kok van Drimmelen heeft hier woensdagochtend zijn stem uitgebracht.

'Uniek', noemt hij het als hij staat te wachten op de boot die hem uiteindelijk naar de stemboot zal brengen. Het is volgens de burgemeester van Drimmelen namelijk nog nooit voorgekomen in Nederland dat kan worden gestemd op een varend stembureau.


SP-voorman Emile Roemer stemde woensdagochtend voor halftien in buurthuis De Elzenhof in zijn woonplaats Sambeek.

Eerste Kamer
De gekozen leden van de Provinciale Staten kiezen op 26 mei de leden van de Eerste Kamer. Ook benoemen de Provinciale Statenleden het dagelijks bestuur van de volksvertegenwoordiging op provinciaal niveau: Gedeputeerde Staten. De voorzitter van Gedeputeerde Staten in Brabant, commissaris van de Koning Wim van de Donk, bracht woensdagochtend in Tilburg zijn stem uit:


Waterschappen
Woensdag kunnen mensen ook hun stem uitbrengen voor de waterschappen. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert.

Het is voor het eerst dat de verkiezingen tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen worden gehouden. De hoop is dat de combinatie meer kiezers zal opleveren.