Provincie weigert 'onbehoorlijke' en 'ongepaste' vragen van PVV te beantwoorden

DEN BOSCH - Het college van Gedeputeerde Staten weigert vrijdag schriftelijke vragen van de PVV te beantwoorden. De vragen gaan over de rol van Sportservice Noord-Brabant bij een bezoek aan een moskee tijdens de Kindersportweek. In een brief noemt het college de vragen 'onbehoorlijk' en 'ongepast'.
.  

Grondwet
Het college begint haar reactie op de schriftelijke vragen met een verwijzing naar artikel 1 van de Grondwet, waarin het verbod op discriminatie op grond van godsdienst staat.

Daarna schrijft het college dat de PVV met de 'woordkeus en toonzetting' van de vragen alle betrokken partijen bij de Kindersportweek 'veroordeelt voor het naleven van de Grondwet', waaraan 'ook de PVV trouw gezworen heeft'.

Afstand
De vraag van de Partij voor de Vrijheid aan de provincie om Sportservice Noord-Brabant op te roepen te stoppen met de ondersteuning van activiteiten van islamitische organisaties, noemt het college 'in strijd met de Grondwet'. "Wij nemen hier afstand van", aldus de provincie.

Vervolgvragen
De Partij voor de Vrijheid heeft vrijdag vervolgvragen ingediend naar aanleiding van de brief van de provincie. De partij vindt dat het college ‘'het democratische recht van de leden van de Provinciale Staten' schendt met het niet beantwoorden van de vragen. De PVV wil dat het college aan haar 'wettelijke plicht' voldoet en de vragen alsnog inhoudelijk beantwoordt.