Tik op de vingers voor ROC West-Brabant: 'Visie en kwaliteit schieten tekort'

ETTEN-LEUR - ROC West-Brabant weet niet of het onderwijs bij de eigen opleidingen in orde is. Dat stelt de Onderwijsinspectie, dat de raad van bestuur in Etten-Leur een 'laatste kans' geeft om orde op zaken te stellen. De school zegt al langere tijd van het rapport te weten en hard te werken aan verbeterpunten.

De inspectie oordeelt in het onderzoek dat donderdag openbaar wordt gemaakt uiterst kritisch, volgens de Volkskrant.

De strategie zou volgens de inspectie onvoldoende ontwikkeld zijn, maatregelen zouden niet gebaseerd zijn op een samenhangende visie en er zouden steeds weer nieuwe kwaliteitsproblemen aan het licht komen waar de raad van bestuur geen of te weinig zicht op heeft.

'Vaak problemen'
De inspectie zou tijdens reguliere controles bij het ROC West-Brabant geconstateerd hebben dat er onder de 400 opleidingen vaak problemen waren. De instelling zou niet kunnen garanderen dat de opleidingen kwalitatief goed genoeg zijn. De inspectie meent dat de instelling niet leerde van fouten.

“Het is een heel stevig rapport en dat komt hard aan. Het rapport stelt dat we beter moeten samenwerken, beter moeten sturen en een beter beeld moeten hebben van wat we moeten verbeteren”, aldus Rob Neutelings van het ROC.

Het onderzoek werd gehouden in maart. “Maar we wisten al eerder van het rapport. In april hebben we plannen gemaakt om de situatie te verbeteren. Al maandenlang zijn we bezig met het zetten van verbeterstappen.” Dat de school te groot zou zijn, bestrijdt hij. "Andere scholen zijn groter, maar hebben zulke zaken wél op orde."

'Voor 2012 altijd goed bevonden'
In de krant benadrukt Neutelings dat het onderwijs 'voor 2012 altijd goed is bevonden'. Hij wijst erop dat de inspectie daarna de opleidingen anders ging beoordelen. Het ROC ging daar volgens hem mee aan de slag, maar in 2015 constateerde de inspectie dat er niet genoeg vooruitgang was.

Hoe dat kwam, kan Neutelings moeilijk aangeven omdat hij pas sinds september 2015 in de raad van bestuur zit en pas enkele maanden interim-voorzitter is.