Regionale Mediaraad

Regionale Mediaraad

Leden Regionale Mediaraad

Omroep Brabant heeft, net als iedere regionale omroep, een regionale mediaraad. Het bestaansrecht van de regionale mediaraad is verankerd in artikel 2.61 van de Mediawet en in het concessiebeleidsplan van de Regionale Publieke Omroep. De taak van de raad is het media-aanbodbeleid van de omroep vast te stellen, toetsen en evalueren aan de hand van de missie van de omroep en de taakstelling zoals vastgelegd in de Mediawet. Het gaat daarbij om de volle breedte van het media-aanbod, van online en mobiele content tot sociale media en televisie- en radioprogramma’s. De regionale mediaraad legt bevindingen vast in een het jaarverslag van Omroep Brabant dat dient als verantwoording aan het publiek. Het interne aanspreekpunt voor de raad voor het media-aanbodbeleid, is de hoofdredacteur. De raad is onafhankelijk van andere organen binnen de omroep en onafhankelijk van commerciële en overheidsinvloeden.

De regionale mediaraad van Omroep Brabant bestaat uit minimaal 9 leden. Het zijn vertegenwoordigers van de belangrijkste in Brabant voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen waarbij rekening wordt gehouden met regionale spreiding. De leden zijn benoemd door Gedeputeerde Staten op basis van een gemotiveerde voordracht van de regionale mediaraad.

De regionale mediaraad van Omroep Brabant vindt het belangrijk dat het aanbod van Omroep Brabant aansluit bij de ontwikkelingen die zich in de provincie voordoen. Belangrijke kernwaarden voor de raad zijn: Brabants, betrokken, kritisch, gedreven en vernieuwend.

Heeft u een vraag of opmerking voor de mediaraad, dan kunt u deze mailen naar: [email protected].