Frank  Janssen

Frank Janssen

Voorzitter Raad van Toezicht

Nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht BredaMarketing, bezoldigd
Voorzitter Redactieraad TU Eindhoven, onbezoldigd