Georges de Méris

Georges de Méris

Lid Raad van Toezicht

Nevenfuncties
Lid bestuur Stichting SFO, onbezoldigd
Lid Raad van Commissarissen Hy2Care, onbezoldigd
Lid Raad van Commissarissen Coöperatie Dela, bezoldigd
Lid RvC Matisse Farmaceutics, bezoldigd
Lid RvC Caelus Health, onbezoldigd
Voorzitter Stichting AK Stop Diabetes Invest, onbezoldigd