Nienke Boomsma

Nienke Boomsma

Lid Raad van Toezicht

Nevenfunctie:

Lid van de Redactieraad van de Financieel Juridische Reeks, uitgeverij Paris te Zutphen, onbezoldigd