Nienke Boomsma

Nienke Boomsma

Lid Raad van Toezicht

Nevenfuncties:

Lid Raad van Toezicht bij het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE), bezoldigd Lid van de Redactieraad van de Financieel Juridische Reeks, uitgeverij Paris te Zutphen, onbezoldigd