Pauline Berger - carry me, weight (atlas)

Tussen 28 oktober en 18 november 2022 toont de Duitse kunstenares Pauline Berger in de vitrine en de voorkamer van SEA Foundation een installatie getiteld 'carry me, weight (atlas)'. De tentoonstelling is Bergers vervolgonderzoek naar het aftasten en het ter discussie stellen van de fysieke kwaliteiten van het mensdier-zijn (humanimal). In de tentoonstelling onderzoekt Berger gewicht en terughoudendheid, niet als krachten die ons beperken maar die grond en mogelijkheden bieden om ons te situeren. 

Atlas en as

Door de bestudering van botstructuren en vertellen van verhalen onderzoekt Berger de Griekse mythologie en de figuur van Atlas. De titaan Atlas was gedoemd de hemel op zijn schouders te dragen en Gaia - de aarde - voor eeuwig te scheiden van Ouranus - de hemel. Hij beschermt de hemel tegen het neerstorten op de aarde. In de anatomie wordt de naam atlas gegeven aan de eerste wervel die het hoofd boven en los van de rest van het lichaam houdt. Terwijl het hoofd het lichaam neerwaarts drukt, gaat de aswervel (axis vertebra) door deze atlas heen en zorgt ervoor dat het hoofd kan draaien, waardoor de verbinding met de lagere rugwervels tot stand komt.

Voel het lichamelijke

Voortkomend uit interesse en verlangen naar lichamelijke betrokkenheid en lichamelijke intelligentie, alsmede werkvelden van arbeid, begon Berger zich te verdiepen in de fitnesscultuur en de esthetiek van de sportschool. Terwijl moderne, geavanceerde en vooral stedelijke werkvelden in hoge mate onthecht zijn, is de sportschool de plek om fysieke uitputting en weerstand te voelen. Dit gevoel, hoe ambivalent ook, ziet Berger echter als een moment van ontwaken. Zij observeert hoe de mens gewicht en druk zoekt als een belichaamde toestand van tevreden uitputting. Het dragen van gewicht in bredere zin is ook gerelateerd aan het noodzakelijke gevoel van gesitueerdheid, verantwoordelijkheid en zorg. Door de sportschoolcultuur te beschouwen in relatie tot oude mythes probeert Berger erachter te komen op welke manieren dit een ding is geweest, en nog steeds is.

Pauline Berger

Pauline Berger is een Duitse kunstenares, beeldhouwer en herder. Berger studeerde af aan het Master Institute of Visual Cultures in Den Bosch met het concept arting/herding en analyseerde hoe de twee praktijken zich tot elkaar verhouden. In beide gevallen - kunst/beeldhouwen en herding - is de fysieke en soms bewerkelijke betrokkenheid noodzakelijk. Volgens Berger herinnert de tastbare en de pijnlijke kwaliteit van ons leven ons aan ons bestaan en onze verwantschap met andere wezens. Door studies van vervormende botstructuren, mythologische verhalen of gedaanteverwisselingsoefeningen worden we geconfronteerd met verwante mensdierlijke fysieke kenmerken, maar we verlaten nooit ons eigen menselijke perspectief. Daarom wil Berger toegang krijgen tot haar eigen lichaam, een dier worden, niet in letterlijke zin, maar om volledig te belichamen wat het lichaam is. Misschien iets dat vergeten, afgestoten of beperkt is.

WARP #06

De tentoonstelling maakt deel uit van WARP, een reeks vitrinetentoonstellingen die in 2020 werden geactiveerd. Deze tentoonstellingen volgen het programma van SEA Foundation over kunst en duurzaamheid. Momenteel leggen we de nadruk op Ontwaken. We kijken daarin naar de speculatieve strategieën en ideeën die de toets van de moderne en empirische wetenschap niet doorstaan. We herscheppen instrumenten om natuurverschijnselen te 'begrijpen', en stellen vragen bij de vermeende tegenstrijdigheden. Kunnen we de analyse van wat speculatie of contradictie is, uitbreiden? Hoe kunnen deze dienen als instrumenten om wakker te worden, de wereld anders te zien? Kunnen we de onzekerheid over wat echt of fictief is open laten?

Het doel van de WARP-reeks is het stimuleren van artistiek onderzoek en het presenteren van de bewerkingen van de werken van regionale kunstenaars of kunstenaars met regionale connecties. 

Tentoonstellingsdata: 28.10.2022 - 18.11.2022

Kunstenaar: Pauline Berger

Locatie: Stichting SEA, Tivolistraat 22, 5017HP Tilburg

Openingstijden: de vitrine is 24/7 open, de voorzaal is geopend van donderdag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur of op afspraak.

Stichting SEA

Om onze missie te vervullen; het creëren van bewustzijn voor hedendaagse kunst en het opbouwen van culturele veerkracht, fungeren wij als een katalysator in het werkend leven van kunstenaars. SEA Foundation is een kunstinitiatief dat In de loop der tijd een synoniem is geworden voor het ondersteunen en mentoren van professionele kunstenaars, het organiseren van uitwisselingen, het maken van presentaties. Door uitwisselingen en het werken in verschillende culturele contexten maakt SEA Foundation deel uit van internationale netwerken, waar we discussies over onderwerpen zoals duurzaamheid genereren.

18 mei 2024

21:04

Tilburg

Tivolistraat 22, 5017 HP

Profielfoto van VisitBrabant en partners
Mogelijk gemaakt door
VisitBrabant en partners