Rondleiding Vesting Kasteel van Wouw

Het kasteel van Wouw was bijna verdwenen. Maar zeer weinig mensen wisten waar het ooit stond. Door grootse archeologische opgravingen afgelopen jaren kwam dit verdwenen kasteel weer terug in beeld. Vanaf de 13e eeuw gold het kasteel van Wouw als een belangrijke woonplaats voor de heren – en later de markiezen van Bergen op Zoom. De oorspronkelijke burcht groeide in de 15e eeuw uit tot een indrukwekkende vesting, met daarbinnen een woonverblijf, ruime tuinen, een gracht, meerdere bijgebouwen en twee grote poortgebouwen. Na belegering, plundering en verval, werd het kasteel vanaf 1605 ontmanteld en verdween het kasteel in de loop der eeuwen uit het beeld. Tot een aantal jaren geleden archeologische opgravingen leidden tot bijzondere ontdekkingen en zeer veel vondsten.

De aarden wallen, slotgracht en muren zijn gerestaureerd. Het oude kasteel van Wouw komt weer tot leven. Met een nieuwe toegangsbrug kun je het terrein op, waar de aarden wallen en de verhogingen in het landschap je de contouren van de oude burcht laten zien. 

Elke zaterdag om half elf start er een rondleiding vanaf de Casteelse Dreef aan de zijde van de Waterstraat. Hier worden de bezoekers ontvangen door een gids die het nodige zal vertellen over de historie van de fortificatie, de funderingen die zijn blootgelegd en de plannen voor de toekomst. Tijdens de wandeling komen de bezoekers langs de veertig meter brede buitengracht, de vier meter hoge wallen en op het binnenterrein bij de oude burcht met de binnengracht

Wie deel wil nemen kan zich aanmelden via [email protected] (max.25 personen). Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de stichting, zodat er herstelwerkzaamheden aan de funderingen gedaan kunnen worden. Groepen kunnen op andere dagen een afspraak maken via bovenstaand mailadres.

Tot 23 juni 2024 kun je in stadspaleis het Markiezenhof de tentoonstelling Wouw! bezoeken, acheologische vondsten van het grootste kasteel van Nederland!

21 juni 2024

12:37

Wouw

Casteelse Dreef 0, 4724CA

Profielfoto van VisitBrabant en partners
Mogelijk gemaakt door
VisitBrabant en partners