Meeste geitenhouders en gezinnen hebben Q-koorts

DEN HAAG - Ongeveer 80 procent van de geitenhouders en hun gezinnen zijn besmet met de Q-koorts. In heel Nederland heeft 2,4 procent van de bevolking deze ziekte opgelopen. Minister Gerda Verburg van Landbouw meldt dit in reactie op Kamervragen.
Ze schrijft ook dat 59 procent van de Q-koortspatiënten in ons land binnen vijf kilometer van een met deze ziekte besmet bedrijf woont.
Verburg meldt verder dat ze tot nu toe ongeveer 23 miljoen euro heeft uitgetrokken om gedupeerde boeren schadeloos te stellen. Ze voegt er aan toe dat de uitvoeringskosten 11 miljoen bedragen.
Hieronder valt het taxeren, ruimen en verwerken van de 45.000 geruimde dieren, maar ook de kosten van de inzet van AID, de Algemene Inspectie Dienst van het ministerie van Landbouw, en de VWA, de Voedsel en Waren Autoriteit. De kosten voor de vaccinatiecampagne en het onderzoek van onder meer tankmelk zal voor dit jaar op zo'n 8 miljoen euro uitkomen.
Solidair
Verburg roept overigens eigenaars van niet-geruimde bedrijven op solidair te zijn met hun geplaagde collega's. De minister stelt voor vrouwelijke dieren langer op stal te houden, zodat ze later, gevaccineerd, kunnen helpen bij het herbevolken van door Q-koorts getroffen bedrijven. Verburg is namelijk bang dat er te weinig vrouwelijke lammeren zullen zijn om de plaats in te nemen van geruimde dieren.