Plan bouw megastallen Haaren strandt weer

HAAREN - Ondernemer Wim Vugts heeft weer bakzeil gehaald in zijn poging om in Haaren twee megastallen te kunnen bouwen. Twee bezwaarmakers tegen die stallen trokken zich terug en Vugts dacht dat daarmee de schorsing om te mogen bouwen opgeheven kon worden. De Raad van State bepaalde maandag anders.
Vugts zou op basis van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied dat vorig jaar juni door de gemeenteraad werd goedgekeurd twee megastallen mogen bouwen op het terrein Holstraat-Kovelsweg. Daar kwam een storm van protest tegen. Twaalfhonderd mensen zetten een handtekening tegen de plannen.
Bezwaar
Omwonenden dienden bezwaar in en vroegen de Raad van State met succes de bouwplannen voor de megastallen op te schorten. Vugts moest de volledige bezwarenprocedure bij de Raad afwachten.
Ondertussen gebeurden er twee dingen. Vugts kocht de grond van twee omwonenden. Die trokken vervolgens hun bezwaar in. Ander belangrijk punt: de provincie sprak zich uit tegen de komst van megastallen. Onder invloed van die laatste beslissing in een geheime vergadering bepaalde de gemeente Haaren dat Vugts geen bouwvergunningen meer zou krijgen.
Dat besluit vroeg wel om enige uitleg en die kwam er ook. Volgens de gemeente waren er bezwaren tegen het nieuwe bestemmingsplan buitengebied en was het daarom nog niet van kracht. Daardoor kon de gemeente dus op basis van het oude, nog steeds geldende bestemmingsplan de vergunningen weigeren. Haaren nam meteen een nieuw voorbereidingsbesluit voor de gronden van Vugts zodat die geen megastallen kon bouwen.
Plan
Ondanks al die tegenwerking zette Vugts zijn plan door. Nu de twee omwonenden hun bezwaar hadden ingetrokken, stapte Vugts naar de Raad van State met het verzoek de schorsing op te heffen. Hij kreeg niet zijn zin. Volgens de Raad van State lopen er nog beroepen van onder meer natuurorganisaties tegen de megastallen. Daar doen de twee ingetrokken bezwaarschriften niks aan af.
Bovendien, aldus de Raad van State, zou Vugts toch niet kunnen bouwen, als de schorsing opgeheven wordt. De gemeente Haaren werkt immers aan een nieuw bestemmingsplan voor zijn grond op basis waarvan er geen megastallen meer gebouwd mogen worden.
Ondertussen bouwt Vugts op het terrein Holstraat-Kovelsweg gewoon een kleinere varkensstal. Daar had hij op basis van het oude bestemmingsplan vergunning voor.