Defensie: berichten over sluiting vliegbasis Eindhoven voorbarig

EINDHOVEN - Het Ministerie van Defensie noemt het bericht in het blad Binnenlands Bestuur over de sluiting van de militaire vliegbasis Eindhoven 'voorbarig en kort door de bocht'. Minister Hans Hillen is nu bezig met het 'Strategisch Vastgoedplan' waarin de toekomst van alle militaire complexen komt te staan.
Volgens het ministerie staat er nog helemaal niets vast over vliegbasis Eindhoven. Het plan van de minister wordt in juli of augustus naar de Tweede Kamer gestuurd.
Beleidsbrief Minister van Defensie
Journalist Martijn DeLaere van Binnenlands Bestuur baseert zijn verhaal op een passage uit de beleidsbrief die minister Hans Hillen op 8 april naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin schrijft de minister op bladzijde 8: "De luchttransportvloot van het Commando luchtstrijdkrachten (CLSK) is gestationeerd op de vliegbasis Eindhoven. Uitgangspunt is dat Eindhoven een civiele luchthaven wordt. Militair medegebruik zal afhangen van alternatieve mogelijkheden, zoals samenwerking met België. Te denken is aan een geïntegreerde uitvoering van het luchttransport en de stationering van middelen op één locatie."
Verkoop van de grond
Journalist Martijn DeLaere van Binnenlands Bestuur baseert zijn verhaal op een passage uit de beleidsbrief die minister Hans Hillen op 8 april naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin schrijft de minister op bladzijde 8: "De luchttransportvloot van het Commando luchtstrijdkrachten (CLSK) is gestationeerd op de vliegbasis Eindhoven. Uitgangspunt is dat Eindhoven een civiele luchthaven wordt. Militair medegebruik zal afhangen van alternatieve mogelijkheden, zoals samenwerking met België. Te denken is aan een geïntegreerde uitvoering van het luchttransport en de stationering van middelen op één locatie."
Anonieme bronnen
Volgens Martijn DeLaere heeft bij anonieme bronnen in de bestuurlijke wereld in Nederland en Brussel die bevestigen dat de activiteiten van de luchtmacht op Vliegbasis Eindhoven worden overgeplaatst naar Melsbroek Air Base bij Brussel. De grond zou worden verkocht aan Eindhoven Airport.
Op Vliegbasis Eindhoven werken duizend mensen. Volgens een woordvoerster van het Ministerie van Defensie heeft de berichtgeving over de sluiting voor onnodig veel onrust gezorgd.
Toekomstscenario's
Provinciebestuurder Ruud van Heugten liet eerder deze week aan Binnenlands Bestuur weten dat hij wel gehoord had van het voornemen om de vliegtuigen te verplaatsen, maar dat hij niets heeft gehoord over de verkoop van de grond.
Ook Eindhoven Airport is verbaasd over het bericht in Binnenlands Bestuur. Fons Latour: "Met de leiding van de luchtmachtbasis worden gesprekken gevoerd over toekomstscenario's, maar dit gaat veel verder dan wat we hebben besproken. Een volledig vertrek van de luchtmacht is in dat licht niet logisch".
Vliegbasis Eindhoven betreurt de berichtgeving over de sluiting in Binnenlands Bestuur. De commandant heeft het militair personeel een mededeling gestuurd dat de berichtgeving voorbarig is en dat er pas deze zomer meer duidelijkheid komt over de toekomst van alle militaire complexen in Nederland.