Brabantse kunst moet fors inleveren

DEN BOSCH - Provinciebestuurder Brigite van Haaften verwacht dat staatssecretaris Halbe Zijlstra fors wil korten op de rijksbijdrage voor kunst en cultuur in Brabant. Volgens haar is er straks nog 2,30 euro per Brabander, terwijl er per Amsterdammer 230 euro in kunst in de hoofdstad wordt gestoken.
Vanaf de kabinetsformatie is er al veel te doen geweest over de ingrijpende bezuinigingen die het kabinet voorheeft in de kunstensector. De verwachting is dat die ophef weinig invloed heeft gehad op het plan dat Zijlstra vrijdag gaat presenteren. En die plannen zullen diepe sporen achterlaten in Brabant.
Zwaar getroffen provincie
Gedeputeerde Van Haaften gaat ervan uit dat ongeveer de helft van de 12 miljoen die het rijk nu nog in de Brabantse cultuur investeert, wordt gekort. Brabant hoort daarmee tot een van de zwaarst getroffen provincies. Er is geen rijksgeld meer voor dans in de provincie. Het budget van het Brabants orkest wordt gehalveerd, waardoor er onvoldoende is voor een volledig symfonieorkest. De podiumkunsten worden ook flink gekort.
Scheve verhouding
Het raakt de gedeputeerde ook dat de scheve verhouding die al jaren zit in de verdeling van rijksgeld over het land niet wordt rechtgetrokken. Niet alleen politici en kunstenaars zijn hier boos over. Peter Swinkels, de voorzitter van de Brabants-Zeeuwse werkgeversorganisatie vindt dat Brabant als belangrijke economische motor van Nederland recht heeft op een groter deel van het rijksbudget. In een internationaal opererende economie zijn kunst en cultuur volgens Swinkels belangrijke voorwaarden in het vestigingsklimaat. "Als je daarin zo snijdt, gaat het verkeerd.
Ook gemeenten moeten bezuinigen
Omdat het rijk al jaren mondjesmaat bijdraagt aan de Brabantse cultuur zijn in deze provincie de gemeenten de belangrijke cultuurdragers. Zij kampen echter ook met financiële tekorten waardoor ook daar bezuinigd wordt. Ook dat laat sporen na in het culturele landschap: muziekscholen moeten de tarieven verhogen, het voortbestaan van een aantal musea is onzeker en schouwburgen boeken minder voorstellingen.