Bijna tweehonderd boeren profiteren van reconstructie platteland

30 januari 2013 om 19:29
nl
In Brabant hebben sinds 2005 iets meer dan honderd boeren gebruik gemaakt van de verplaatsingsregeling voor intensieve veehouderijen. Tachtig andere agrariërs grepen de kans aan om met subsidie hun bedrijf te beëindigen.
Geschreven door

De regelingen vloeien voort uit de reconstructie van het platteland, die werd ingezet na de varkenspest in 1996. Ze hebben rijk en provincie ruim 87 miljoen euro gekost. Uit een evaluatie blijkt dat door deze veranderingen de ammoniakuitstoot en de geurhinder zijn afgenomen. Er is ruim 500.000 m2 aan stallen gesloopt.
ConferentieIn Sint-Michielsgestel wordt volgende week een conferentie gehouden, waarin onder meer deze evaluatie wordt gesproken. In maart bepaalt de Statencommissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen welke koers de provincie op dit punt gaat varen. Overigens houdt de Brabantse Milieu Federatie zaterdag in Deurne een symposium over de verduurzaming van de veehouderij.
Deze organisatie is één van de partijen die bij de evaluatie van de twee regelingen zijn betrokken. Ook gemeenten en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie mochten hun zegje doen. Boeren die aan de regelingen hebben meegedaan, blikken er positief op terug. Collega’s die in eerste instantie ook ‘ja’ hadden gezegd en daarna afhaakten, vonden de vergoeding te laag. Ook hadden ze te weinig vertrouwen in de alternatieven voor het gebied waar ze zijn gevestigd.
Gezondheidsrisico'sAan de regelingen is inmiddels een eind gekomen. Mochten die later weer aangeboden worden, dan zou niet alleen rekening gehouden moeten worden met natuurbelangen, zo is vastgesteld.
Burgers kunnen gezondheidsrisico’s lopen en dat mag niet over het hoofd worden gezien. Verder zou nog beter nagedacht moeten worden over de voor- en nadelen van de zogeheten inpassingslocaties: de plekken waar de bedrijven naartoe zouden verhuizen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.