'Combistadion FC Eindhoven en Helmond Sport optie'

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven vindt het bouwen van één nieuw stadion voor Helmond Sport en Eindhoven een serieuze optie. Zo reageert het college van burgemeester en wethouders op vragen van het CDA.
Het Jan Louwers Stadion zou op termijn moeten verdwijnen aan de Aalsterweg vanwege de herontwikkeling van de Genneper Parken en de vestiging van de Fontys Sporthogeschool.

Helmond Sport is ook bezig met een nieuw stadion, maar ook daarvoor is nog geen definitieve locatie vastgesteld. Hoewel FC Eindhoven al heeft laten weten dat de club niets ziet in een stadion buiten de gemeente, gaat het college deze mogelijkheid toch ter sprake brengen.

Grondig tegen het licht houden
B en W willen de uitvoerbaarheid van het Masterplan Genneper Parken wel eerst nog eens grondig tegen het licht houden. Dit vanwege de huidige financiële positie van de gemeente en de discussie over het Meerjaren Investerings Programma. “In dat kader zullen we ook de positie van FC Eindhoven opnieuw beschouwen”, laat het college weten op vragen van de raadsfractie van het CDA.