Weer bijzondere opgravingen in Nistelrode

NISTELRODE - In Nistelrode zijn opnieuw bijzondere archeologische vondsten gedaan. Net als in 2004 zijn sporen van bewoning gevonden uit de Romeinse tijd. Ook werd een bronzen teugelgeleider van mogelijk een strijdwagen uit die periode opgegraven.
Verder werd een gouden Merovingische munt ontdekt. Een aantal van de ruim dertig boerderijen waarvan bewijzen zijn bloot gelegd, stamt uit de Middeleeuwen.

Twee hooimijten
Verder werden bewijzen gevonden voor de aanwezigheid van vijftien waterputten, vele tientallen opslagschuurtjes en twee hooimijten. Ook kwamen nog meer munten, mantelspelden, aardewerk en molenstenen aan de oppervlakte.

Belangstellenden kunnen woensdag een rondleiding krijgen op het terrein waar de opgravingen waren. Dit is op een ruim twee hectare grote akker ten zuiden van de nieuwbouwwijk Zwarte Molen aan de Eeuwsel.

Resten van nederzettingen
Een deel van dezelfde locatie werd in 2004 al bouwrijp gemaakt voor woningbouw. Geheel onverwacht kwamen hierbij archeologische resten van nederzettingen aan het licht uit de IJzertijd, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen.

Verderop werd, bij de aanleg van de snelweg A50, een bijzondere bronsschat gevonden uit de Romeinse tijd. Het Rijk heeft het gebied waar al deze vondsten zijn gedaan van nationaal belang verklaard.