Waterschap Brabantse Delta controleert sproeiverbod westelijk deel Brabant vanuit de lucht

5 september 2013 om 14:23
nl
Vanwege de aanhoudende droogte controleert Waterschap Brabantse Delta nu ook vanuit de lucht of boeren zich aan het sproeiverbod houden. Het waterschap gebruikt een vliegtuig, omdat het zogenoemde ontrekkingsverbod nu in een groot deel van West- en Midden-Brabant geldt.
Geschreven door

Tijdens de milieuvluchten kijkt het waterschap ook naar mogelijke lozingen op oppervlaktewater.
Waterlopen droogDoor de droogte is de waterstand in de sloten, beken en rivieren flink gedaald. Waterlopen dreigen hierdoor droog te vallen en daarmee droogt het leefgebied van vissen en amfibieën op. Het waterschap wil dit voorkomen.
Het sproeiverbod geldt voor een groot gebied tussen Hoogerheide en Breda en rond Tilburg.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.