Ouders gehandicapte Robin (10) uit Best op de barricades voor slachtoffers met letselschade

BEST - De positie van slachtoffers met letselschade moet beter worden. Ze moeten sneller weten of ze in aanmerking komen voor vergoedingen via bijvoorbeeld de verzekering van degene die de schade veroorzaakte. Dat vinden Arnold en Lenneke Kiel. Met een burgerinitiatief willen ze dit onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer krijgen.
Arnold en Lenneke Kiel hebben drie kinderen. Robin (10) is de oudste van de drie. Hij heeft een zware lichamelijke beperking en kan niet praten of lopen. Volgens zijn ouders komt dit door fouten tijdens zijn bevalling in een ziekenhuis in Limburg. De gynaecoloog die hem ter wereld bracht, gaf dat een jaar na zijn geboorte ook toe.

Tien jaar juridische strijd
Vervolgens begon een jarenlang juridisch getouwtrek. De familie Kiel kreeg twee ton aan voorschotten vergoed door Centramed, waar het ziekenhuis verzekerd was. Maar door de handicaps van hun zoon zouden ze eigenlijk moeten verhuizen naar een huis met meer ruimte voor de nodige aanpassingen. De vraag wie dat moet betalen is tien jaar later nog steeds niet beantwoord.

Ondanks de voorschotten die al betaald zijn, zegt Centramed nu dat de beperkingen van Robin er al waren voor de bevalling. Het echtpaar Kiel is een bodemprocedure gestart bij de rechter.

Tweede Kamer
De familie Kiel probeert via een speciale website nu veertigduizend handtekeningen te verzamelen. Dat aantal is nodig om als burger een onderwerp op de politieke agenda te krijgev via een burgerinitiatief.  De Kiel's hopen dat andere slachtoffers de lange juridische strijd bespaard kan blijven, als een en ander in de wet verankerd wordt.