Fundamenten gevonden van onbekend eeuwenoud kasteel in Giessen

GIESSEN - De betrokken archeologen noemen het een ‘once in a lifetime’ ervaring. In het dorp Giessen in het land van Heusden en Altena zijn in de bodem fundamenten gevonden van een kasteel uit de 13e eeuw.
Op geen enkele historische kaart kwam het kasteel voor. Verhalen waren er wel. En dat het kasteel in de bodem ligt aan de Giessense Burgstraat is toeval. Archeoloog Wilders wist niet wat hem en zijn collega overkwam bij het graven van een proefsleuf, een paar weken geleden: "Je gelooft het niet, maar er zit toch echt een muur in de grond", zei zijn collega onverwachts.


De muur bleek een forse muur, dik en heel diep in de grond. Inmiddels is bekend dat het moet gaan om het kasteel van de Heren van Giessen met bijbehorende gracht. Begin 14e eeuw werd het kasteel gesloopt en bouwden de waarschijnlijk zeer rijke Heren van Giessen een nieuw stulpje honderd meter verderop.

Paard in de gracht
De resten van het kasteel werd gevonden bij verplicht bodemonderzoek, op een terrein waar huizen worden gebouwd. Bij de eerste proefopgraving werden behalve de fundamenten ook aardewerk en een paardenschedel gevonden. De resten van het paard werden gevonden in de toenmalige slotgracht. Tot en met begin volgende week zijn archeologen bezig om het hele terrein af te graven en alles in kaart te brengen.

Meer over dit onderwerp:
giessen archeologie kasteel heren van giessen