Leefbaarheid dorp Moerdijk sterk achteruit als haven verder uitbreidt, zegt Commissie Nijpels

MOERDIJK - De leefbaarheid van het dorp Moerdijk gaat sterk achteruit wanneer de haven en industrie verder wordt uitgebreid. Dat is de conclusie van de Commissie van Advies, onder leiding van voormalig minister Ed Nijpels. Zijn commissie onderzocht ‘Port of Moerdijk 2030’, een plan om het havengebied in Moerdijk verder te ontwikkelen.
Het plan is afkomstig van het havenschap, de gemeente en de provincie. "De economische ontwikkelingen zullen een enorme invloed hebben op het dorp Moerdijk", legt Nijpels uit.

Wal van dertig meter hoog rond het dorp
"Kies je er bijvoorbeeld voor het kanaal bij het industrieterrein te betrekken, dan is het nodig een wal van dertig meter hoog rond het dorp op te trekken, om zo de geluidsoverlast tegen te gaan."

"Gemeente en provincie moeten hier eerlijk over zijn, alle scenario's' moeten eerlijk worden voorgelegd aan de bewoners. Er is absoluut niet geadviseerd het dorp Moerdijk op te heffen. Naar die optie hebben we niet gekeken. De overheid en het havenschap moeten nu draagvlak creëren onder de bevolking."

'Een dorp komt niet zomaar tot een einde'
"Als je kiest voor economische groei, dan moet je met de bevolking de discussie aangaan over de nadelen van die groei. Kun je dan nog leven in Moerdijk? Een dorp komt niet zomaar tot een einde omdat de politiek dat verklaart", zegt Nijpels. "Het gaat om de leefbaarheid voor de bewoners. "

Ambitieus plan dat zijn prijs heeft
De haven en de industrie in Moerdijk moeten flink uitbreiden om een nog sterkere schakel te worden in de Vlaams Nederlandse Delta. Een ambitieus plan, dat veel banen moet creëren, maar dat ook zijn prijs heeft. Zo zal het vrachtverkeer op de weg toenemen, zullen grote chemische bedrijven zich vestigen en zal het dorp Moerdijk verder ingesloten raken door zware industrie.

"Dat wil je als inwoner van Moerdijk natuurlijk niet horen", zegt burgemeester Jac Klijs. "Maar we kunnen niet ontkennen dat onze plannen voor het havengebied een grote invloed hebben op het dorp. Maar ik wil er alles aan doen, om die leefbaarheid te beschermen en zelfs te verbeteren." Zo wordt er gedacht aan een nieuw buurthuis, meer recreatie en nieuwe woonwijken.

Geen verbetering
Maar die verbetering zit er volgens de bevindingen van de commissie Nijpels absoluut niet in. De economische ambities worden geprezen, maar juist die ambities vormen een gevaar voor het dorp.

"De benodigde maatregelen om het dorp leefbaar te houden en de economische potenties maximaal te benutten, vormen in de kern al een bedreiging voor de leefbaarheid", zo staat in het rapport van de Commissie van Advies beschreven.

Angst niet weg te nemen
De brand bij Chemie-Pack in 2011 heeft voor veel angst gezorgd bij de inwoners van Moerdijk. Het gevoel van veiligheid lijkt door de nieuwe plannen weer een nieuwe knauw te krijgen.

"We zijn door schade en schande wijs geworden", meent gedeputeerde Yves de Boer. "Natuurlijk neem je die angst niet zomaar weg, maar dit plan laat zien dat we zo veel hebben geleerd. Er is een cultuuromslag gekomen, bedrijven denken beter na over veiligheid."

De boer op
Het havenschap, de provincie en de gemeente gaan nu met het plan 'Port of Moerdijk 2030' de boer op. Naast het enthousiasmeren van bedrijven hopen de partijen draagvlak te creëren onder de bevolking. Volgens Ad Vermeulen van de dorpsraad is die er vooralsnog niet. Hij noemt het plan 'een sterfhuis'. Donderdagavond is een eerste bijeenkomst gepland in het dorp.