'Fouten gemeente Eindhoven bij beslissing om 700 asielzoekers te huisvesten in De Orangerie'

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven is te voorbarig geweest in de beslissing om 700 asielzoekers te vestigen in voormalig verzorgingshuis De Orangerie in Eindhoven. Daarnaast rammelen de vergunningen voor het huisvesten van de vluchtelingen. Dat stelt het Burgercomité tegen de komst van de asielzoekers in een bezwaarschrift aan het college van Burgemeesters en Wethouders.
Het bezwaarschrift is opgesteld door juristen die zich hebben verdiept in de materie. Zij concluderen dat de gemeente niet goed gehandeld heeft met het verstrekken van informatie aan de gemeenteraad.

Raad pas achteraf geïnformeerd
Op 17 september kreeg Eindhoven het officiële verzoek om asielzoekers op te vangen. Slechts één dag later was er al een besluit genomen door het college en pas op 19 september werd de gemeenteraad geïnformeerd. Volgens het burgercomité had de raad al vóór de besluitneming moeten worden geïnformeerd over de plannen.

Een omgevingsvergunning voor de komst van de asielzoekers ontbreekt. De gemeente Eindhoven heeft de plaatsing van asielzoekers met een zogenaamd vooruitakkoord toch proberen te legaliseren, zo stelt het burgercomité. Maar daarbij zou het college belangrijke factoren over het hoofd hebben gezien.

Gedoogconstructie rammelt
De gemeente Eindhoven zou een 'gedoogconstructie' hanteren. Zo'n gedoogconstructie is alleen toegestaan als de gemeente wettelijk verplicht is tot het opvangen van asielzoekers met een verblijfsvergunning. De gemeente Eindhoven heeft weliswaar een verplichting, maar die geldt maar voor 182 asielzoekers en niet voor 700.

Daarnaast moet bij een gedoogconstructie duidelijk zijn wanneer het gedoogbesluit vervalt. Nu is alleen bekend dat minimaal twee jaar asielzoekers zullen worden gevestigd in De Orangerie, maar een exacte einddatum is er niet. Volgens de Raad van State is het gedoogbesluit daarom niet geldig, zo oordeelde het orgaan eerder.

Is het gebouw wel brandveilig?
Daarnaast vallen juristen over het onvolledige onderzoek naar de geschiktheid van De Orangerie als opvang voor asielzoekers. "Het is volstrekt onduidelijk of het gebouw voldoet aan de veiligheidseisen", zo staat in het bezwaarschrift. Daarnaast is de bouwvergunning van het gebouw verlopen en zou het pand volgens de regels moeten worden gesloopt.

De gemeente heeft een aantal weken de tijd om te reageren op het bezwaarschrift. Eerder deze week toonde de LPF zich in raadsvragen al kritisch over de gang van zaken rond de plaatsing. De eerste asielzoekers moeten begin november al hun intrek nemen in het tijdelijke asielzoekerscentrum.