Vertrekgeld voor huizenbezitters Moerdijk die dorp verlaten

20 mei 2014 om 21:54
nl
Huizenbezitters die het dorp Moerdijk willen verlaten, krijgen gegarandeerd 95 procent van de taxatiewaarde van hun woning als zij die willen verkopen. Dat hebben de gemeente Moerdijk en de provincie besloten. Zij willen de haven en het industrieterrein verder laten groeien.
Geschreven door

Zij hebben dit dinsdagavond meegedeeld aan inwoners tijdens een bijeenkomst in een kerk in het dorp. Er geldt wel een maximum van 25 huizen per jaar. Dat betekent dat niet alle huizenbezitters in Moerdijk allemaal meteen van de nieuwe regeling gebruik kunnen maken.
Voor de vertrekregeling, de Moerdijkregeling, is tien miljoen euro gereserveerd. Mocht dit niet voldoende blijken, dan wordt er meer geld vrijgemaakt. Als iemand van dit vangnet gebruikmaakt, krijgt de gemeente een halfjaar de tijd de woning te verkopen. Lukt dat niet, dan koopt de gemeente het huis. Eigenaren krijgen dan 95 procent van de taxatiewaarde met als peildatum 1 januari 2013.
'Oplossing voor financiële onzekerheid'Burgemeester Jac Klijs: "Op deze wijze geven we de inwoners van de kern helderheid en een oplossing voor de financiële onzekerheid, want zekerheid is ook leefbaarheid."
Hij hoopt dat de woningmarkt vanzelf weer aantrekt, dat de woningen weer op de normale manier worden verkocht en dat de regeling overbodig wordt. "De bewoners hebben nu echt een keuze", vertelt Ed Nijpels. "Vertrekken of de kat uit de boom kijken. De regeling geeft financiële zekerheid."
"Ik ben erg opgelucht,"stelt een inwoner van het dorp direct na de bijeenkomst. Toch klinkt ook een ander geluid. Verschillende bewoners vinden dat de gemeente de volle mep voor de huizen moet betalen. "Wij hebben hier niet om gevraagd en toch krijgen we maar 95 procent."
Stankoverlast aangepaktBurgermeester Jac Klijs is niet bang dat er zoveel Moerdijkers gaan vertrekken de komende jaren, dat Moerdijk een spookdorp wordt. Hij benadrukt dat er zeker acht miljoen euro wordt geïnvesteerd om het dorp leefbaar te houden. Er komt een nieuw dorpshuis, de haven wordt verfraaid en de stankoverlast wordt aangepakt. Als het Logistiek Park Moerdijk (LPM) definitief doorgaat komt er daarnaast nog twaalf miljoen euro beschikbaar.
"Eerst zien, dan geloven. Er is al wel vaker iets beloofd," zegt een bewoonster over de voorgenomen verfraaiingen van het dorp.
Enorme invloedDe discussie over het havengebied loopt al lang. Een commissie onder leiding van voormalig minister Ed Nijpels boog zich in 2013 over het conceptplan voor de industrie getiteld 'Port of Moerdijk 2030'.
De commissie concludeerde dat door de economische ontwikkelingen de leefbaarheid in het dorp in het gedrang zal komen en dat hierover een discussie moest worden gevoerd. Dat maakte veel los bij de inwoners van de kern. Uit enquêtes gehouden door Omroep Brabant en de gemeente zelf bleek dat meer dan de helft het dorp wilde verlaten.
Besluit in juliGedeputeerde Staten, het Moerdijkse college van B en W en de Raad van Bestuur hebben ingestemd met de Havenstrategie, zo maakten zij dinsdag bekend.
Begin juli nemen Provinciale Staten en de gemeenteraad van Moerdijk een besluit over de Havenstrategie. Hierin staat dat industrieterrein Moerdijk in 2030 'hotspot' is voor duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse delta.
"Er liggen met name kansen op het gebied van duurzame logistiek en duurzame ontwikkeling van de chemie en procesindustrie. Moerdijk wil hierbij stevig inzetten op de afhandeling van containers", zo staat in een persbericht van de provincie, gemeente en het havenschap.
Ruim dertig reactiesIn september werd de conceptversie van de Havenstrategie gepresenteerd. Er zijn ruim dertig schriftelijke reacties binnengekomen, onder meer van omwonenden, dorpsraden, belangenorganisaties en het Rijk.
"De inhoud van de reacties varieerden van het ondersteunen en onderschrijven van de economische ambities tot kritische kanttekeningen over balans in people, planet en profit. Deze reacties hebben ertoe geleid dat in de definitieve Havenstrategie de p's van planet en people verstrekt zijn", zo staat in het bericht.
Gedeputeerde Yves de Boer wees dinsdagavond daarbij op een maatregel die vorige week bekend werd gemaakt over ontgassen van schepen. Het ontgassen wordt teruggedrongen met de maatregel.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.