Hoe werkt toezicht op gevaarlijke bedrijven op industriegebied Moerdijk?

4 juni 2014 om 03:17 • Aangepast 24 april 2020 om 13:38
nl
Bij Shell in Moerdijk was dinsdag een explosie en een brand. Om de hoek brak in 2011 een grote brand uit bij Chemie-Pack. Wat voor gebied is het haven- en industriegebied Moerdijk en hoe worden de bedrijven gecontroleerd?
Geschreven door

Het haven- en industriegebied Moerdijk is een gebied met een grote zeehavens en een industrieterrein. Daarop is ongeveer 2500 hectare aan chemische en zware industrie te vinden. Van de vierhonderd bedrijven is Shell Moerdijk ongeveer de belangrijkste, die zit er al sinds 1970. Andere bedrijven op het terrein zijn Europe Container Terminals, Attero en Tetra Pak.
Chemische producten bij elkaarChemische bedrijven zijn ingedeeld in milieucategorieën, de bedrijven in de gevaarlijkste categorie zitten aan de westelijke kant van het terrein, ook Shell hoort daarbij. Die bedrijven hebben een buisleidingenstraat voor het ondergronds transport van zuurstof, ethyleen, aardgas en industriewater. De buisleidingenstraat verbindt de havens van Rotterdam, Moerdijk, Antwerpen en Zeeland.
Shell heeft op het terrein waar dinsdagavond een grote brand uitbrak vier onderdelen staan. Daar verwerkt het olie- en chemiebedrijf per jaar meer dan vier miljoen ton aan chemische producten.
Grondstof voor kunststofVan de productie van Shell gaat tachtig procent naar andere bedrijven en ongeveer twintig procent naar andere Shell-onderdelen, bijvoorbeeld die in Pernis bij Rotterdam. Het grootste onderdeel is de zogenoemde kraker, die een capaciteit heeft van 900.000 ton ethyleen per jaar.
Hier wordt nafta, gasolie, hydrowax of lpg afgebroken tot andere verbindingen, zoals ethyleen, propyleen en butadieen. Van de producten van Shell Moerdijk kunnen andere bedrijven kunststoffen zoals PVC en rubber maken.
Bij de brand dinsdag ontstond een explosie in een reactor van de MSPO-2 installatie. Daar worden styreen-monomeer en propeenoxiden gemaakt. Dit zijn grondstoffen voor kunststof. Bij de brand is ethylbenzeen vrijgekomen.
BRZO-toezichtIn Nederland zijn er 408 bedrijven waar veel gevaarlijke stoffen liggen. Die bedrijven vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (BRZO) en staan daarom onder streng toezicht. Ook Shell Moerdijk staat op die lijst, samen met vijf andere bedrijven op industrieterrein Moerdijk.
Bij Chemie-Pack brak in 2011 een grote brand uit. Het bedrijf stond ook op de lijst van BRZO-bedrijven. Na die brand was er behoefte aan meer informatie over de regelgeving voor risicovolle bedrijven. Dat leidde tot verschillende onderzoeken.
Regio evaluerenDe Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam in 2012 met een rapport. De conclusie was dat de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant na de chemiebrand in Moerdijk nog eens goed geëvalueerd moest worden. Hierin viel ook te lezen dat de crisiscommunicatie rondom de brand niet in orde was.
Volgens burgemeester Jac Klijs gaat de vergelijking mank tussen de brand bij Chemie-Pack en de brand bij Shell. "Dat was een brand van een hele andere orde", zei hij dinsdagnacht tijdens een ingelaste persconferentie.
Bekijk alle foto's van de brand bij Shell in Moerdijk op onze Flickr-paginaLees alles over de brand bij Shell in Moerdijk op www.omroepbrabant.nl/shellmoerdijk

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.