Omgevingsdienst vermoedt ernstige bodemverontreiniging rondom lekkend mestbassin Nistelrode

17 september 2014 om 16:58
nl
De grond bij het bedrijf Biogas Nistelrode is mogelijk ernstig vervuild. Dat stelt de regionale omgevingsdienst woensdagmiddag. Vrijdag werd een bassin van het bedrijf leeggepompt omdat het vloeibaar afval van een mestvergistingsinstallatie lekte.
Geschreven door

De omgevingsdienst Brabant-Noord gaat in en nabij het inmiddels leeggepompte opslagbassin grond- en grondwatermonsters nemen.
De grond- en grondwatervervuiling die de dienst vermoedt staat vermoedelijk los van de schade die het lekkende bassin heeft aangericht: het terrein van het bedrijf zou al langere tijd vervuild zijn, zo meldt een woordvoerder.
Werknemer bedreigdHet onderzoek van de omgevingsdienst lijkt te worden tegengewerkt door de eigenaar van Biogas Nistelrode. Zo weigerde hij mee te werken aan het leegpompen van het bassin en ging hij in beroep tegen de aanzegging van bestuursdwang.
De rechtbank behandelde het beroep afgelopen vrijdag en heeft de omgevingsdienst in het gelijk gesteld. Het bassin is overigens zonder WABO-vergunning aangelegd.
Een medewerker van de omgevingsdienst voelde zich woensdagmorgen ernstig bedreigd door de ondernemer. Voor de vervolgwerkzaamheden die de omgevingsdienst ter plaatse nog moet verrichten, is daarom politiebegeleiding ingeroepen.
Lekkend bassinVorige week woensdag werd geconstateerd dat een bassin bij het bedrijf lekte. Het afvalwater zou bij een doorbraak in een nabijgelegen sloot en op het landbouwgebied van de buren terecht kunnen komen.
Op last van de omgevingsdienst werd het bassin vrijdag in allerijl leeggepompt. Het vloeibaar afval is met tankwagens afgevoerd naar tijdelijke opslagbassins. De operatie begon vrijdagmiddag en duurde tot zondagavond. De vergistingsinstallatie is nog in bedrijf, maar de omgevingsdienst heeft de onderneming verboden het bassin opnieuw in gebruik te nemen.
Omdat de situatie ter plaatse gevaar kan opleveren voor de veiligheid en gezondheid, is het terrein woensdag afgezet met een hekwerk.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.