Een op de elf Brabantse kinderen te dik, blijkt uit onderzoek GGD

14 oktober 2014 om 16:35
nl
Negen procent van de kinderen tot en met elf jaar in Brabant is te dik. Twee procent is chronisch te zwaar. Deze percentages zijn sinds 2005 hetzelfde, maar ze blijven te hoog. De drie GGD’en in Brabant hebben dit geconcludeerd.
Geschreven door

Ze stellen ook dat ouders zich meer bekommeren om de gezondheid van hun kroost: kinderen krijgen dagelijks meer groenten en fruit. Ook wordt in huis minder gerookt.
Ouders: 'Kinderen heel blij'Overgewicht bij kinderen komt het meest voor bij gezinnen met ouders die laag opgeleid zijn of gezinnen met één ouder. Ouders zelf lijken zich minder zorgen te maken. Bijna alle mama’s en papa’s vinden dat de gezondheid van hun kinderen goed tot heel goed is. En 83 procent van de ouders vindt hun kind blij of heel blij.
De conclusies van de GGD Hart voor Brabant, GGD Brabant-Zuidoost en de GGD West-Brabant komen na een onderzoek dat eind vorig jaar onder ruim 31.000 ouders is gehouden. Deze jeugdenquête wordt eens in de vier jaar afgenomen. De gemeenten gebruiken de resultaten om een eigen gezondheidsbeleid vast te stellen en hiervoor activiteiten te organiseren.
Problemen op schoolUit het onderzoek blijkt ook dat één op de vijf kinderen problemen op school heeft, die gevolgen hebben voor hun relatie met andere kinderen en de eigen leerprestaties. Ongeveer één op de tien kinderen loopt een grote kans op hyperactiviteit en emotionele problemen.
Het onderzoek maakt verder duidelijk dat kinderen zowel in hun vrije tijd als op school minder aan sport doen. Het aantal uren dat kinderen voor de tv gaan zitten, is juist toegenomen en wel tot 14 uur per week of meer. Dit is een stijging van 7 procent ten opzichte van 2008.
Ontevreden over verkeersgedragBuiten spelen wordt juist, ook door de GGD, gestimuleerd. Maar: bijna de helft van de ouders blijkt ontevreden over het verkeersgedrag van automobilisten. En 15 procent van de ouders mist in de directe woonomgeving een veilige speelplek.
Overigens worden her en der al initiatieven genomen om het percentage (te) dikke kinderen terug te brengen. En eind vorig jaar pleitte dressuuramazone Anky van Grunsven voor meer gymlessen op school.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.