Verhoor ex-directeur woningstichting WSG uit Geertruidenberg uitgesteld

17 oktober 2014 om 15:03
nl
Het verhoor van voormalig WSG-directeur Peter Span bij de rechter-commissaris in Breda is uitgesteld tot 26 november. De rechter willigde vrijdag het schorsingsverzoek in van de advocaat van Span.
Geschreven door

Volgens advocaat Bil was Span in het verzoekschrift van de woningstichting uit Geertruidenberg onterecht niet aangemerkt als belanghebbende in de lopende beroepsprocedure bij het gerechtshof in Den Bosch.
Verklaringen van Span bij de rechter-commissaris zouden mogelijk van invloed zijn op het verloop van deze beroepszaak.
Financiële problemenWSG liet afgelopen maandag oud-toezichthouders Staal en Wijsman verhoren, omdat de woningcorporatie wil weten in hoeverre het toezicht faalde in de tijd dat Span de scepter zwaaide. Op basis van de verhoren gaat WSG bekijken of de Raad van Toezicht alsnog is aan te spreken op de financiële problemen bij de corporatie. Vandaag zou Span in deze zaak worden verhoord.
WSG eiste eerder een schadevergoeding van 9,2 miljoen euro van Span voor wat de corporatie ziet als 'wanbeleid'. De rechter wees die claim af, omdat de aansprakelijkheid van Span in de vertrekovereenkomst niet duidelijk was opgenomen. Daarom kan Span zich volgens de rechter beroepen op een 'finale kwijting'. WSG is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan.
Naleving regelsDe verwevenheid van beide zaken was voor advocaat Bil de reden om voet bij stuk te houden. Hij wil een strikte naleving van de regels, omdat het gevaar groot is dat Span zich tijdens het getuigenverhoor in de eigen voeten schiet.
Een onderkenning daarvan in het verzoekschrift van WSG kan mogelijk invloed hebben op de vragen die door de rechter-commissaris tijdens het verhoor gesteld worden.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.