Drie partijen dienen motie van wantrouwen in tegen burgemeester Noordanus van Tilburg

1 november 2014 om 14:37 • Aangepast 24 april 2020 om 19:18
nl
Tegen burgemeester Noordanus van Tilburg wordt maandag in de gemeenteraadsvergadering van Tilburg een motie van wantrouwen ingediend. De motie wordt ingediend door drie Tilburgse politieke partijen: Lijst Smolders, OPA en Voor Tilburg.
Geschreven door

Lijst Smolders en twee kleinere partijen zeggen komende maandag het vertrouwen op in burgemeester Noordanus van Tilburg. Aanleiding is de presentatie ( eerder deze week) van het rapport Ver van Huis door de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties.
Noordanus medeverantwoordelijk De parlementaire enquêtecommissie, die keihard oordeelde over de woningcorporaties, concludeerde in het eindrapport dat de toezichthouders bij Vestia (waaronder Noordanus) niet hebben gefunctioneerd. "Met het oog hierop is de commissie van oordeel dat de Raad van Commissarissen medeverantwoordelijk is voor het debacle."
De drie Tilburgse partijen verwijten Noordanus dat hij medeverantwoordelijk is voor een miljoenenuitkering aan de gevallen topman van Vestia Erik Staal. Ook verwijten ze de burgemeester dat de voortdurende negatieve publiciteit rond deze affaire afbreuk doet aan de beeldvorming van Tilburg.
Valsheid in geschrifteKern van de motie van wantrouwen is de ondertekening van een pensioenbrief door Noordanus in 2010 ten faveure voor Erik Staal. Noordanus tekende als toezichthouder terwijl hij op dat moment geen tekenbevoegdheid had. De drie politieke partijen vinden dat Noordanus hiermee valsheid in geschrifte heeft gepleegd en moet opstappen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.