Trillingen bij spoorviaduct Máximakanaal: treinen bij Rosmalen gaan op proef minder hard rijden

5 november 2014 om 14:56
nl
Geen fysieke maatregelen als schermen of dempers, wel een proef om treinen minder hard te laten rijden. Hiermee moeten inwoners van Rosmalen het voorlopig doen. Zij klagen over trillingen die het gevolg zijn van treinen die gebruik maken van een nieuw tracé op het traject Den Bosch-Rosmalen.
Geschreven door

Er wordt nu onderzocht of het beperken van de snelheid in de nachtelijke uren bij vooral goederentreinen verlichting kan bieden.
Reactie op KamervragenDe trillingen worden gevoeld in de omgeving van het nieuwe spoorviaduct over het Máximakanaal. Twee Kamerleden van de VVD hadden hierover vragen gesteld aan staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu.
In een reactie hierop laat de bewindsvrouw ook weten dat een aantal omwonenden een verzoek voor nadeelcompensatie heeft ingediend. Een onafhankelijke commissie komt binnenkort met een advies hoe met deze schadeclaim zou kunnen worden omgegaan.
Contact tussen Mansveld en inwoners RosmalenMansveld meldt dat ze vanaf begin dit jaar contact heeft met mensen uit Rosmalen. Er is over en weer geschreven en gesproken. Ook is onderzocht of Rijkswaterstaat en ProRail juist hebben gehandeld. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de omlegging van de Zuid-Willemsvaart en de aanleg van het Máximakanaal. ProRail is de beheerder van het spoornet.
Het is niet duidelijk of er fouten zijn gemaakt. Wel laat Mansveld weten dat ‘er geen fysieke maatregelen te treffen zijn die voldoen aan het doelmatigheidscriterium’. Toch lijkt er ook een opening, want de staatssecretaris schrijft namelijk dat over die maatregelen nog overleg plaatsvindt met bewoners en experts.
'Positief effect'Omwonenden zijn onlangs ingelicht over de proef. Het experiment zal worden opgezet in samenspraak met de gemeente Den Bosch, ProRail en omwonenden. De proef gaat deel uit maken van een landelijk onderzoek naar de maatregel van snelheidsbeperking. Eerste resultaten hebben aangetoond dat het terugdringen van die snelheid ‘een positief effect zou kunnen hebben voor de omgeving’.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.