Video

Volkerak-Zoommeer: werkzaamheden grootste waterberging van Nederland maandag van start

17 november 2014 om 07:00
nl
Waterschap Brabantse Delta start maandag met de werkzaamheden voor de grootste waterberging van Nederland. Op het Volkerak-Zoommeer moet rivierwater kunnen worden opgeslagen als de stormvloedkeringen dicht zijn en het water van het Hollands Diep huizenhoog staat. Het Volkerak moet straks 200 miljoen kuub water kunnen opvangen, ongeveer zoveel als in 80.000 Olympische zwembaden past.
Geschreven door

Drie dijkgraven onder wie Carla Moonen van Waterschap Brabantse Delta geven maandag het officiële startsein voor de werkzaamheden die het Volkerak-Zoommeer geschikt moeten maken als waterberging.
Dat is het sluitstuk van het project ‘Ruimte voor de Rivier’ waarvoor de aanzet werd gegeven na de dreigende dijkdoorbraken van de Waal in 1995 wat leidde tot een grootscheepse evacuatie van het Gelders Rivierengebied.
DijkdoorbrakenIn plaats van de dijken nog verder te verhogen werd er toen voor gekozen om het zogenoemde waterbergend vermogen van de rivieren te vergroten. Dat gebeurde door op sommige plekken de dijken te verleggen om uiterwaarden te vergroten en door het aanwijzen van overlaatgebieden die bij dreigende dijkdoorbraken onder water kunnen worden gezet, zoals de Overdiepse Polder langs de Bergse Maas bij Waspik en de Noordwaard in Werkendam.
De waterberging op het Volkerak-Zoommeer is in feite ook een overlaat, maar dan voor het Hollandsch Diep. Als het water daar zo hoog komt te staan dat de stad Dordrecht met haar achterland dreigt te overstromen, worden de sluizen bij Willemstad open gezet. Het water op het Volkerak-Zoommeer moet dan maximaal 2.30 meter kunnen stijgen, genoeg om het peil op het Hollands Diep zo ver te verlagen dat Dordrecht en omgeving droge voeten houden.
Droge voetenMaar om te voorkomen dat het probleem naar West-Brabant en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden wordt verplaatst, moet wel de dijk langs het Volkerak-Zoommeer worden versterkt en de sluizen worden aangepast.
Verder moeten in West-Brabant de dijken en kaden langs de rivieren Dintel, Mark en Vliet en verschillende beken worden versterkt. Een miljoenen klus en dat terwijl de kans dat de waterberging moet worden ingezet, berekend is op eens in de 1400 jaar.
Eens per 550 jaarIs dat niet een beetje zuur? "Nee”, zegt dijkgraaf Carla Moonen. "Dit gaat op de eerste plaats om veiligheid, veiligheid voor iedereen. Daarom worden alle werkzaamheden in het kader van Ruimte voor de Rivier door Rijkswaterstaat betaald, ook het werk dat wij nu gaan doen."
"En dat het maar eens in de 1400 jaar nodig zal zijn, is al weer achterhaald. De deskundigen verwachten dat door de klimaatverandering de kans straks een op 550 jaar is. Dat lijkt nog steeds ver weg in tijd, maar eens in de 550 jaar kan ook volgend jaar al zijn.”
OverlastHet werk aan de dijk moet eind 2015 klaar zijn. Volgens waterschapsbestuurder Huub Hieltjes doet de aannemer er alles aan om de overlast voor omwonenden te beperken.
"Onder meer door zoveel mogelijk materiaal en machines over water aan te voeren." De aannemer begint eerst met het aanpassen van de sluizen bij het Benedensas en het Dintelsas.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.