Minister Schultz: 'Ruit om Eindhoven is goede maatschappelijke investering'

17 november 2014 om 23:10
nl
VVD-verkeersminister Schultz van Haegen vindt de Ruit om Eindhoven 'een goede maatschappelijke investering'. Dat schrijft ze maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Schultz zorgt het gekozen alternatief voor een 'robuuster wegennet in één van de belangrijkste economische regio’s van Nederland, de Brainport Zuidoost Nederland'.
Geschreven door

Uit de door de regio opgestelde MKBA (maatschappelijke kosten-baten-analyse) blijkt dat het voorkeursalternatief (verkeersruit) een goede economisch-maatschappelijke investering is. Op dit moment laat Schultz het plan nog een keer narekenen door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM). Deze second opinion zal samen met de MKBA naar de Kamer worden gestuurd.
In de brief schrijft de minister dat de natuur en de leefomgeving in het gebied rond de Ruit worden ontzien. In juli werd duidelijk dat de provincie samen met de gemeenten Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel en waterschap Aa en Maas vier miljoen euro investeren in het gebied rond Eindhoven.
Onenigheid over RuitNiet alle gemeenten in de regio zijn het eens over de plannen voor de aanleg van de Ruit om Eindhoven. Zeven van twaalf gemeenten zijn voor, maar de gemeenten Eindhoven, Nuenen en Laarbeek zijn pertinent tegen. De meerderheid van de provincie is voor het plan.
Dinsdagmiddag zullen voor- en tegenstanders van de Ruit documenten over de kwestie in Den Haag overhandigen aan Tweede Kamerleden. De meeste werkgevers zijn voor het plan, milieugroeperingen zijn tegen.
Volgende week vergaderingHet project kost 885 miljoen euro, het Rijk moet hier 271 miljoen van bijdragen. De Tweede Kamer moet nog een oordeel vellen. Vorig jaar stemde een kleine meerderheid tegen het voorstel.
Maandag 24 november wordt er door de Tweede Kamercommissie voor Verkeer vergaderd over het onderwerp.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.