Video

Grote verdeeldheid over ruit Eindhoven in Tweede Kamer: kleine fracties geven doorslag

24 november 2014 om 14:25
nl
De regeringspartijen VVD en PvdA staan lijnrecht tegenover elkaar in de discussie over een nieuwe rondweg om Eindhoven. Dat bleek maandag in een Kamerdebat met minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur.
Geschreven door

De provincie wil die ruit om Eindhoven voor 885 miljoen euro gaan aanleggen. Het kabinet heeft daar eerder ook 271 miljoen voor beschikbaar gesteld, maar het is de vraag of de Tweede Kamer daarmee instemt.
Eerst de snelwegenPvdA-Kamerlid Hoogland zei in het debat dat er wat hem betreft eerst gekeken wordt naar een versnelde aanpak van de files en problemen op de snelwegen A58 en de A67 bij Eindhoven. Daarna moet landelijk worden bekeken wat nodig is. De PvdA vindt dat er in onderzoeken naar het nut van de ruit rond Eindhoven onvoldoende is gekeken naar de waarde van landschap, cultuurhistorie en recreatie.
Behalve de PvdA spraken ook de SP, D66, de ChristenUnie en GroenLinks zich uit tegen de plannen voor de rondweg. Of er een meerderheid is in de Kamer voor de aanleg van de ruit, zal afhangen van de kleine fracties waarvan er door afsplitsingen inmiddels veel zijn in de Kamer.
Asfalt nodigVVD-Kamerlid Barbara Visser vindt dat nut en noodzaak van de ruit wel degelijk zijn aangetoond. De economisch belangrijke regio Eindhoven moet bereikbaar blijven en daarvoor 'is asfalt nodig', aldus Visser. Ook het CDA is voorstander van de ruit. Kamerlid Sander de Rouwe van het CDA verweet de PvdA 'vage taal' te spreken over de toekomst van de wegen rond Eindhoven. De PVV wil ook dat de ruit snel wordt aangelegd.
In Brabant zelf ligt de kwestie ook zeer gevoelig. De provincie wil de plannen doorzetten, maar een aantal gemeentes, waaronder Eindhoven, Nuenen en Laarbeek, is fel tegen de aanleg van de ruit. Ook bijvoorbeeld de Brabantse Milieufederatie en Staatsbosbeheer zijn tegen. In de plannen voor de ruit komt er een nieuwe vierbaansweg door het natuurgebied tussen de A50 en N279. Ook wordt de N279 ten oosten van Helmond verbreed. Er is in totaal 885 miljoen euro beschikbaar, inclusief een bijdrage van 271 miljoen uit Den Haag.
OpenbrekenMinister Melanie Schultz van Haegen laat het al dan niet doorgaan van ruit rond Eindhoven aan de Tweede Kamer. Ze zei dat ze zelf voorstander is van de ruit, maar als de Kamer haar 'terugfluit', dan zal ze zich daar bij neerleggen en de afspraken met de provincie openbreken. De minister is dan ook bereid om te kijken naar het alleen eerst verbeteren van de snelweg A67, onderlangs Eindhoven, en de N279 tussen Helmond en Beek en Donk.
Er zijn nu 69 kamerleden voor het wegenproject en 74 tegen. Eenmansfracties en afsplitsingen van de PVV en de PvdA waren maandag niet bij het debat en het is onduidelijk hoe zij zullen stemmen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.