'Vogels de dupe van hoogspanningsleiding tussen Tilburg en Borssele'

26 november 2014 om 18:03
nl
De geplande 380 kV-hoogspanningsleiding tussen Tilburg en Borssele is zeer schadelijk voor verschillende vogelsoorten in Midden- en West-Brabant. Dat vinden de Brabantse Milieufederatie en de West Brabantse Vogelwerkgroep.
Geschreven door

De hoogspanningsleiding doorsnijdt een groot aantal leefgebieden van onder andere weidevogels, ganzen en eenden.
'Vliegroutes en broedgebieden in gevaar'Broedgebieden voor weidevogels als de grutto en de kievit worden door de nieuwe hoogspanningsleiding ongeschikt. Gebieden waar ganzen en eenden aan voedsel komen, worden moeilijk bereikbaar.
Ganzen en eenden vliegen steeds heen en weer tussen slaap- en foerageergebieden. Ganzen eten overdag in de polders ten noorden van Halderberge, Etten-Leur en Breda slapen ‘s nachts op het water in onder andere de Biesbosch.
Bij de kuifeenden, tafeleenden en smienten is het andersom: die trekken ‘s nachts naar de foerageergebieden. De nieuwe hoogspanningsleiding ligt dwars op deze vliegroute, waardoor de tocht een riskante of zelfs dodelijke onderneming wordt.
'Zoek een alternatief'De Brabantse Milieufederatie en de West Brabantse Vogelwerkgroep vinden het nu voorgestelde traject daarom onacceptabel en willen dat er naar een alternatief wordt gezocht dat de vogels spaart. Daarbij kan worden gedacht aan het opwaarderen van al bestaande hoogspanningsleidingen of een terugkeer naar het oorspronkelijk voorgestelde traject dat veel minder schadelijk was voor vogels.
De volgende leefgebieden van vogels worden geraakt of doorsneden:

  • Halderberge: Gassels Laag, Poldersdijk, Hoevense Beemden
  • Etten-Leur: Krijtenbergse Polder, Zwartenbergse Polder, Haagse Dijk bij de Strijpen
  • Breda: Weimeren, Rooskensdonk, Hooijdonk, Lange Bunders Slangwijk, Haagsche Beemdenbos, De Hartel, Linie van Munnikenhof, Vuchtpolder
  • Oosterhout:  Vrachelse Heide, Landgoed Oosterheide, Boswachterij Dorst
  • Gilze en Rijen: Lange Rekken
  • Tilburg: Leikeven, Loonsche HeideApp ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.