Noordelijke route hoogspanningstracé 380kV is afgeblazen 'vanwege conflict'

18 december 2014 om 18:52
nl
Het afblazen van het noordelijk 380kV-tracé is te wijten aan een 'ordinaire bedrijfsruzie over geld' tussen TenneT, het ministerie van Economische Zaken (EZ) en Essent, en niet aan technische obstakels.
Geschreven door

Dat zegt de Vereniging Oosterhout 380kVNee tegen BN DeStem.
Dossier met brievenRogier Gerritzen van die vereniging baseert zich op een dossier met brieven van de directie en de projectleider 380kV van Economische Zaken aan Essent. Het dossier is afkomstig van een anonieme klokkenluider. Een kopie is in handen van BN DeStem.
Gerritzen is ervan overtuigd dat het noordelijk tracé om de verkeerde reden is geschrapt. "De stukken die wij hebben ingezien, laten niets aan de verbeelding over. Het stopzetten van het noordelijke tracé is veroorzaakt door een ordinaire bedrijfsruzie tussen TenneT en Essent. Zowel de Tweede Kamer als de burgers zijn in onze ogen bewust onvolledig en verkeerd voorgelicht. Wij hebben hierover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd."
Andere uitlegHet ministerie van EZ heeft een andere uitleg. "In het kader van de eerdere plannen voor het noordelijke tracé zijn er tussen TenneT en Essent gesprekken geweest over de verkabeling en deels verwijdering van 150 kV-lijnen bij de Amercentrale", aldus de woordvoerder.
"Hier vond goed overleg over plaats tussen TenneT en Essent hoewel er nog geen overeenstemming was bereikt op het moment dat werd gekozen voor het zuidelijke tracé. Wegens technische risico's is voor het zuidelijke tracé is gekozen. De gesprekken over de 150-kv lijnen bij de Amercentrale staan hier los van."
Zeer complexTenneT sluit zich hierbij aan. "De passage bij Geertruidenberg is technisch zeer complex. Hierover hebben TenneT en Essent veelvuldig met elkaar gesproken. Financieel en juridisch moest er nog een en ander afgehandeld worden. Op dat moment kwam het zuidelijke tracé om de hoek kijken waardoor de passage met Geertruidenberg niet meer nodig was. Er is dus geen sprake van een conflict."
Een woordvoerder van Essent bevestigt dit. "Er is over gesproken met TenneT, maar er was geen conflict."

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.