Advocaat jihadisten Vught: ‘Nederland moet radicale moslimgevangenen spreiden en normaal behandelen'

12 januari 2015 om 17:10
nl
Advocaat André Seebregts pleit voor de spreiding van radicale moslimgevangenen over Nederlandse gevangenissen. Het huidige systeem werkt radicalisme volgens hem juist in de hand. Seebregts vertegenwoordigt meerdere jihadisten, onder wie het viertal dat onlangs in hongerstaking ging in de penitentiaire inrichting in Vught.
Geschreven door

De Belgische minister van Justitie wil dat er in België een ‘weloverwogen plaatsingspolitiek’ wordt ingevoerd voor radicale moslimgevangenen. Door moslimradicalen over meerdere gevangenissen te spreiden, hoopt de minister verdere radicalisering tegen te gaan.
In Nederland wordt juist bewust gekozen voor het samenbrengen van radicalen op twee speciale afdelingen in Rotterdam en Vught.
Averechts“Ik ken jongens die op die afdelingen in Vught en Rotterdam zitten of hebben gezeten”, zegt Seebregts tegen Omroep Brabant. “Ik merk dat ze negatiever over Nederland en de Nederlandse overheid zijn geworden als ze uit de gevangenis komen. De terroristenafdelingen en hun strenge regime werken averechts.”
Daarom pleit de advocaat voor een systeem waarin radicale moslimgevangenen aanvankelijk worden ondergebracht bij de 'normale' gevangenispopulatie, verspreid over meerdere gevangenissen in Nederland. Dat om verdere radicalisering op speciale terroristenafdelingen te voorkomen.
‘Normale gevangenen en jihadisten op één afdeling’“In Nederland wordt eerst gekeken naar de aard van het delict. Daarna wordt bepaald op welke afdeling je terecht komt. Radicalen moeten juist als alle andere gevangenen worden behandeld. Er moet worden gekeken naar het individuele risico. Pas daarna kunnen er conclusies worden getrokken", aldus de advocaat.
Seebregts meent bovendien dat gevangenen op algemene afdelingen zich niet zo makkelijk laten beïnvloeden door jihadisten. “Er is nog te weinig onderzoek gedaan, maar die kleine hoeveelheid onderzoek wijst erop dat het verdelen van jihadisten onder de normale gevangenispopulatie niet zorgt voor beïnvloeding of verdere radicalisering.”
'Te strenge behandeling'Volgens de advocaat werkt ook de strenge behandeling van de gevangenen niet mee. "Bijvoorbeeld het visiteren. Een van mijn cliënten op de terrorisme-afdeling in Vught wordt keer na keer gevisiteerd, ook wanneer daar geen aanleiding toe is. Volgens de wet is visiteren enkel toegestaan wanneer dat noodzakelijk is.”
Onlangs gingen vier cliënten van Seebregts in hongerstaking tegen ‘het zware regime’ op de Vughtse terroristenafdeling. Onder hen was Azzedine C., ook bekend als Abou Moussa. Hij is op een nog zwaarder regime gezet dan de gevangenen op de 'gewone' terroristenafdeling omdat hij een beheersrisico zou opleveren. Seebregts noemde de situatie toen schrijnend.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.