Video

'Met pijn in het hart', burgemeester Laarbeek moet weg en bestuurscultuur moet worden aangepakt

22 januari 2015 om 23:59
nl
Hans Ubachs moet definitief vertrekken als burgemeester van Laarbeek. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten. Ook moet de bestuurscultuur in de raad, het college en het gemeentehuis veranderen. Eén van de hoofdrolspelers, het omstreden raadslid en oud-wethouder Theodoor Biemans van PNL, was niet tijdens de raadsvergadering aanwezig.
Geschreven door

De vergadering besprak de conclusies van een onafhankelijke onderzoekscommissie. Commissaris van de Koning Van de Donk en de gemeenteraad zelf riepen die commissie in het leven na een vertrouwensbreuk tussen raad en burgemeester Ubachs.
Vertrek burgemeester Ubachs onvermijdelijkDe gemeenteraad van Laarbeek heeft over vier voorstellen een besluit genomen. Meest persoonlijke besluit van de raad: het vertrek van burgemeester Ubachs is onvermijdelijk. "En dat is met pijn in het hart", zegt Swinkels van Partij Werkgroep. "Wij vinden rehabilitatie op zijn plaats."
"Het is tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel dat het slachtoffer Ubachs nu moet vertrekken, terwijl de aanstichter Theodoor Biemans mag blijven", reageert PvdA'er Strijbosch. "Dat zijn partij hiermee akkoord gaat, is voor mij onbegrijpelijk." Ook Algemeen Belang Laarbeek zinspeelde op een vertrek van Biemans.
Ubachs ervoer terecht intimidatie en onveiligheidDaarnaast nam de raad het oordeel over van de onderzoekscommissie. Daarmee onderschrijft de raad ook dat de situatie door burgemeester Ubachs terecht als onveilig en intimiderend is ervaren. En dat bovendien anderen daarvoor vooral verantwoordelijk waren.
De raad wil bovendien dat het college van burgemeester en wethouders een actieplan gaat maken zodat er een veiligere werkomgeving komt waarin mensen zich vrij voelen om kritiek te leveren op de ambtelijke leiding. Algemeen Belang Laarbeek wil dat daarbij ook de rol van de gemeentesecretaris wordt bekeken.
Externe deskundige voor andere bestuurscultuurDaarnaast zal er een deskundige van buiten komen die de cultuur binnen raad en college moet verbeteren. Een cultuur die door de onderzoekscommissie benoemd werd als 'familiaire cultuur'.
Ubachs kwam in opspraak nadat hij gelogen had over kleine zaken als het snoeien van een boom en een optreden als sinterklaas. Hij bood daarvoor vorig jaar zijn excuses aan, maar verklaarde ook dat hij moest werken in een voor hem intimiderende en onveilige situatie.
De onderzoekscommissie concludeerde dat dat gevoel terecht was. En dat er bovendien sprake was een te familiaire cultuur op het gemeentehuis.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.