Video

Provincie en Regio West-Brabant zeggen 'nee' tegen hoogspanningstracé minister Kamp

27 januari 2015 om 17:17
nl
De provincie en de Regio West-Brabant keuren de nieuwe route voor het hoogspanningstracé van het ministerie af. Ze noemen het volstrekt onduidelijk waarom het ministerie de oude plannen gewijzigd heeft en de route heeft veranderd. Ze roepen minister Henk Kamp op om de regio zelf te laten zoeken naar een alternatieve route voor de hoogspanningsmasten en -kabels, zodat het plan meer draagvlak heeft.
Geschreven door

"Wij vragen u daarom nadrukkelijk om ons hiervoor de noodzakelijke tijd, zoekruimte en ondersteuning te bieden", zo staat geschreven in een brief aan de minister.
Informatie was 'onvoldoende'De provincie en de regio vinden dat het ministerie de inwoners, natuur- en milieuorganisaties en andere partijen onvoldoende heeft geïnformeerd. Er zou een 'open en transparant' proces zijn afgesproken waarbij volledige en relevante informatie zou worden verstrekt.
"Wij constateren dat deze informatie tot op heden slechts gedeeltelijk is ontvangen. Daardoor is het voor velen niet mogelijk een beeld te vormen waarom het in 2011 voorgenomen noordelijke tracé niet haalbaar zou zijn." Minister Henk Kamp bezoekt de regio 3 februari. Dan zullen de Regio West-Brabant, de betrokken gemeenten en de provincie met Kamp over de kwestie spreken.
Ophef na wijzigingDe route van de nieuwe 380kv hoogspanningsleiding tussen Borssele en Tilburg zou in eerste instantie een meer noordelijke route volgen via Oud Gastel en Geertruidenberg. In augustus 2014 kwam ineens het bericht dat het ministerie samen met TenneT een meer zuidelijke route had bedacht. Dat zorgde voor heel veel ophef bij een deel van de inwoners van onder meer Oosterhout en Breda.
De vereniging 380kv Nee is blij met de brief van de Brabantse bestuurders. "De minister moet nu wel tot de conclusie komen dat helemaal niemand in Brabant de hoogspanningskabel wil op de plek waar hij nu is gepland", zegt Rogier Gerritzen van de vereniging.
[YouTube:body:http://youtu.be/vnhbUL3OaHw]

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.